Categorie: "Arbeidsinspectie"

Arbeidsinspectie kraakt ontwerp steiger Amercentrale

De steiger die vier jaar geleden in de Noord-Brabantse Amercentrale instortte, was slecht ontworpen en gebouwd. Zo werden de werkinstructies en kwaliteitssystemen niet goed nageleefd, werden de plannen niet of onvoldoende gecontroleerd en werden signalen van verkeerd opbouwen en beginnend bezwijken genegeerd. Dat concludeert de Arbeidsinspectie in een donderdag verschenen rapport. Bij het instorten van de steiger kwamen vijf mensen om het leven en raakten drie anderen zwaargewond. De verschillende steigerbouwers beschikten alleen over een doorsnedetekening, maar hadden geen bouwtekeningen, stelt de inspectie vast. De instructies voor de bouw waren daarom onvoldoende. Bovendien is het ontwerp door een voor deze steiger incompetente constructeur bij de steigerbouwer gemaakt.

Brandweer mag dak niet op

AARLANDERVEEN/ZWAMMERDAM – ’Verboden het dak te betreden’. Bordjes met deze tekst zijn bevestigd aan de brandweerauto’s van Aarlanderveen en Zwammerdam.  Aanleiding is de constatering door de Arbeidsinspectie dat beide auto’s geen valbeveiliging hebben. Op het dak van de brandweerauto’s liggen slangen en ladders opgeborgen. Normaal gesproken klimt een brandweerman het dak op om die te pakken. Dat mag niet meer omdat deze daken hoger zijn dan 2,5 meter, zegt brandweercommandant Hans Zuidijk. ,,De regels zijn tegenwoordig zodanig dat dan een omheining nodig is, zodat je niet van het dak valt.’’

Arbeidsinspectie controleert bescherming tegen kankerverwekkende kwartsstof in bouw

De Arbeidsinspectie gaat kijken of bouwvakkers voldoende worden beschermd tegen de risico’s van kwartsstof. Deze stof is zeer schadelijk voor de gezondheid. Tot half oktober voert de Arbeidsinspectie controles uit op ruim zeshonderd bouwlocaties. Kwartsstof is een zeer fijn stof dat vrijkomt bij verschillende bouwwerkzaamheden, zoals frezen, slijpen, polijsten en schuren van baksteen, natuursteen of gasbeton. Inademen van te hoge concentraties kwartsstof kan leiden tot ademhalingsproblemen, longziektes en kanker.

Werkomstandigheden niet in orde bij helft gecontroleerde bedrijven

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico’s onvoldoende in kaart gebracht.

Te lange werktijden bij onderdelen politie

De politie werkt bij sommige onderdelen vaak te lang, met name bij arrestatieteams en de mobiele eenheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het naleven van de Arbeidstijdenwet in 2006. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rapport hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Toekomst Giebels in gevaar door hoge boete

Als Giebels Meat Products de 120.000 euro boete die is opgelegd door de Arbeidsinspectie moet betalen, komt het voortbestaan van het bedrijf in gevaar. Dat betoogde de advocaat van Giebels vorige week bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. Giebels werd beboet omdat het in juli 2005 vijftien illegale Polen aan het werk had. Raadsman Pieter Boomaars zegt dat de Polen echter niet in dienst waren bij het Helmondse bedrijf.

Machines metaalbewerking beroepsonderwijs vaak onveilig

Het is zorgelijk gesteld met de veiligheid van praktijklokalen metaalbewerking in het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 261 instellingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE). Bij negentig procent van de instellingen bleek sprake van onveilige situaties. Het ging dan vooral om het ontbreken van beschermingskappen op bewegende delen van de machines. Het toezicht tijdens de lessen en voorlichting aan de leerlingen was wél voldoende. Een grove schatting leert dat 11.000 leerlingen risico lopen doordat zij werken met onveilige machines als freesmachines en draaibanken.

Onderhoud belangrijke veroorzaker ongelukken chemische industrie

Tijdens of na onderhoud in de chemische industrie gebeuren de meeste ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook zijn de risico’s die werknemers lopen bij de bestrijding van een dergelijk voorval niet altijd goed ingeschat. Tussen oktober 2004 en januari 2006 vonden 52 incidenten plaats met gevaarlijke stoffen in de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. Van deze 52 incidenten heeft de Arbeidsinspectie er vanwege de aard en omvang 37 onderzocht, in achttien gevallen is proces-verbaal opgemaakt.
Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werkomstandigheden in kinderopvang schieten nog tekort

Leidsters in de kinderopvang hebben te maken met te zware lichamelijke belasting. Tweederde van de dagverblijven neemt onvoldoende maatregelen om te voorkomen dat werknemers te zwaar moeten tillen of in een verkeerde houding werken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 1140 locaties van een kleine 600 organisaties. Het onderzoek is representatief voor de kinderdagverblijven voor nul- tot vierjarigen.
Aanleiding voor de inspecties was het hoge ziekteverzuim als gevolg van vooral rug-, nek- en schouderklachten. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie liep van januari 2005 tot en met januari 2006.

Veel overtredingen op bouwplaatsen in de stad

De Arbeidsinspectie heeft in april bij een controle-actie op bouwplaatsen in binnensteden veel overtredingen aangetroffen. Op 287 plekken die bezoek kregen van inspecteurs overtraden werkgevers of werknemers in totaal 344 keer de regels. In de meeste gevallen waren werknemers niet goed beschermd tegen valgevaar.

Dat blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie. De actie was speciaal gericht op kleinere werken in een dertigtal grote en middelgrote steden verspreid over heel het land. Het ging om onder andere dakdekkers, schilders, installateurs en platenleggers. De inspecteurs hebben vooral gecontroleerd op plaatsen waar werd gewerkt met rolsteigers (steigers op wielen).