Categorie: "Arbeidsinspectie"

Veiligheid ziekenhuispersoneel opnieuw onderzocht

Nieuw onderzoek door de Arbeidsinspectie moet uitwijzen of werknemers in ziekenhuizen voldoende zijn beschermd tegen onder meer blootstelling aan narcosegassen en medicijnen tegen kanker. Uit eenzelfde onderzoek bleek eind 2003 dat hiervoor te weinig aandacht was. De ziekenhuizen hebben sindsdien extra maatregelen genomen.

Het nieuwe onderzoek vindt plaats in alle 102 Nederlandse ziekenhuizen. Gekeken wordt of het personeel, onder wie artsen en schoonmakers, onder veilige omstandigheden werkt. Blootstelling aan de medicijnen tegen kanker en de narcosegassen kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid. Zo kunnen werknemers onvruchtbaar worden of kinderen krijgen met een aangeboren afwijking.

Arboregels: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

In de lijn van "leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker" …. Bij deze nieuwe manier van werken van de arbeidsinspectie vond ik onderstaand plaatje erg toepasselijk.

Arboregels vaak moeilijk voor werkgevers

Omdat werkgevers regels over arbeidsomstandigheden vaak te moeilijk vinden, is de Arbeidsinspectie begonnen met een proef. In vier bedrijfstakken wordt een voorlichtingsbrochure getest en eind april moeten de werkgevers in die sectoren de definitieve versie in de brievenbus vinden.

In de brochure licht de inspectie de manier van inspecteren per bedrijfstak toe. Deze brochures worden onder alle bedrijven in een branche verspreid geruime tijd voordat er binnen die branche geïnspecteerd wordt.