Boaborea: 2 miljard euro omzet?… Was het maar waar!

In reactie op het bericht uit de Tweede Kamer van afgelopen week (op 7 november over de groei van het aantal reintegratiebedrijven, de slechte kwaliteit/resultaten en het gemak waarmee 2 miljard subsisdie werd binnengehaald doorr reintegratiebedrijven) is de brancheorganisatie Boaborea van de arbodiensten en reintegratiebedrijven gekomen met een persbericht als tegengeluid.

Cliënt is niet gebaat b ij wildgroei aan re-integratiebedrijven
De re-integratiebedrijven zijn het zat om op basis van verkeerde cijfers beoordeeld te worden. Allerlei uitgevoerde studies – van rekenkamer tot klanttevredenheidsonderzoek van sociale diensten, UWV en CWI – hebben kritiek op delen van de uitvoering van die partijen. Wat al te gemakkelijk wordt de kritiek richting commerciële re-integratiebedrijven geleid. En dat terwijl slechts 17% (zo'n € 360 mln en zeker geen € 2 miljard!) van het totale budget dat omgaat in het publieke domein, wordt besteed bij die private re-integratiebedrijven. De rest van het budget blijft bij UWV en gemeenten of zit vast in gesubsidieerde arbeid.

Cliënten zijn niet gebaat bij de huidige wildgroei aan re-integratiebedrijven. Cliëntkeuze is een groot goed. Het instrument IRO, waarbij de cliënt zijn of haar eigen re-integratiebedrijf kiest, is een positieve ontwikkeling geweest. Maar kiezen uit meer dan 2.000 bedrijven is geen keuze. Boaborea is van mening dat van alle bedrijven, dus ook van alle IRO-bedrijven, duidelijk moet zijn wat de resultaten zijn en wat de tevredenheid van de cliënten is. Aan de hand van deze informatie én op basis van het Blik op Werk Keurmerk is een gefundeerde keuze mogelijk!

Meer dan 120.000 mensen duurzaam naar werk begeleid
De overheid heeft de afgelopen jaren ingestoken op een "grote halen snel thuis aanpak", die er toe heeft geleid dat een substantiële groep de WW-, WAO- of WWB-uitkering heeft kunnen verlaten. Een resultaat dat nog nooit eerder geboekt is en waar ook Boaborea zeker trots op mag zijn. Meer dan 120.000 mensen zijn door bedrijven met het keurmerk de afgelopen drie jaren duurzaam naar werk begeleid.
Maar voor groepen als Wa-jongeren, ouderen en langblijvers in de bijstand gebeurt nu nog volstrekt onvoldoende: Slechts 4% van de Wa-jongeren krijgt een aanbod voor re-integratie en cijfers van het IWI geven aan dat 60% van het totaal aantal cliënten dat instroomt in de bijstand na een jaar nog geen aanbod heeft gehad voor een re-integratietraject. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingeschat, des te kleiner is de kans dat mensen die noodzakelijke begeleiding krijgen bij het vinden van werk. En dat, terwijl onderzoek juist uitwijst dat re-integratie effectief is bij die mensen waarvan op voorhand wordt vastgesteld dat de weg naar werk nog wel erg ver weg is.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld 200.000 mensen extra aan het werk te helpen. Maar voor mensen die nu nog niet kunnen profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt is een nadrukkelijk andere aanpak nodig. Op diverse plekken in het land zijn hiervoor innovatieve aanpakken gerealiseerd. Die leiden er langzamerhand toe dat voor groepen waarvan voorheen werd ingeschat dat het toch niet zou lukken (en men dus deze groepen ook niet voor re-integratie in aanmerking liet komen) nu wel de deuren open gaan. Alle zeilen zouden bijgezet moeten worden om ook aan die mensen het perspectief op participatie te bieden. Dat versterkt de sociale samenhang en hiervan zijn de economische en sociaal maatschappelijke rendementen enorm. Zo heeft SEO Economisch Onderzoek berekend dat het netto-rendement na inzet op re-integratie op 1,1 miljard kwam ofwel 164% van de kosten, waarbij niet alleen de kosten voor het re-integratietraject zijn inbegrepen, maar ook de uitkering en uitvoeringskosten van de overheid. Een substantiële besparing van uitkeringsgelden en flinke vergroting van de werkende beroepsbevolking is daarmee de afgelopen jaren al gerealiseerd.

Dus: Investeren in mensen loont, afschrijven nooit.

Bron: Boaborea

Lees ook:Meer mensen langer en gezonder aan het werk
Lees ook:China steekt 65 miljard euro in veiligere arbeidsomstandigheden
Lees ook:Extra aandacht voor arbeidsomstandigheden werpt vruchten af
Lees ook:Stress en RSI
Lees ook:CBS: Bijna 3 miljoen verzuimcontacten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.