Nieuwe OHSAS 18001 in Nederlands vertaald

In juli 2007 werd de nieuwe versie van OHSAS 18001 'Occupational Health And Safety Management Systems – Requirements' gepubliceerd. Deze belangrijke norm heeft een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan die met name zijn gericht op betere afstemming met de tweede editie van ISO 14001 uit 2004. Een Nederlandse vertaling van OHSAS 18001 is in november bij NEN beschikbaar. Gezien de ingrijpende wijzigingen in de norm, krijgen organisaties twee jaar de tijd om de overstap naar de nieuwe eisen te maken.

Dat OHSAS 18001 een succes mag worden genoemd, wordt wel bewezen door het feit dat, sinds de introductie in 1999, de norm al in ruim 80 landen wordt toegepast. Uiteraard heeft deze norm ook snel in Nederland vaste voet aan de grond gekregen en inmiddels zijn al zes certificatie-instellingen door de RvA geaccrediteerd voor certificatie tegen OHSAS 18001. Deze bedrijven verleenden tot nu toe maar liefst 82 certificaten.

Eind 2004 werd de tweede editie van ISO 14001 'Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik' gepubliceerd. Toen bleek al snel dat het hoog tijd was voor een nieuwe versie van OHSAS 18001. Vanaf 2005 is hard gewerkt aan de herziening van deze norm en medio 2007 was OHSAS 18001:2007 al gereed.

Vasthouden en verbeteren
Uitgangspunt bij de herziening van OHSAS 18001 was het vasthouden aan en het verbeteren van de overeenstemming met ISO 14001. Daarbij behoorde ook het handhaven van OHSAS 18001 als zuivere 'managementsysteemnorm'. Ofwel: in deze norm wordt wel het 'wat', maar niet het 'hoe' aangegeven. De meer arbo-inhoudelijke commentaren en suggesties die tijdens het herzieningsproces zijn ingebracht zullen daarom worden verwerkt in een nieuwe versie van OHSAS 18002, die in het najaar van 2008 verschijnt. Allerlei tekstwijzigingen in NEN-EN-ISO 14001:2004 zijn vrijwel letterlijk terug te vinden in OHSAS 18001:2007. Voorbeelden daarvan zijn de paragrafen over de scope van de norm, doelstellingen, documentatie(beheer), evaluatie van naleving van wettelijke en andere eisen, registraties en interne audit.

Toepassingsgebied
In het toepassingsgebied van de norm wordt duidelijk aangegeven dat deze betrekking heeft op arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen op alle factoren die de veiligheid en gezondheid van medewerkers kunnen beïnvloeden. Die zorg voor veiligheid en gezondheid heeft betrekking op zowel eigen en tijdelijke werknemers, personeel van aannemers, bezoekers en iedere andere persoon in de werkomgeving. OHSAS 18001 stelt geen eisen aan het welzijn en welbevinden van werknemers, productveiligheid en schade aan eigendommen, want deze onderwerpen vallen buiten de scope van de norm.

Internationaal erkende maatstaf
Het goed bestuderen van OHSAS 18001:2007 is erg belangrijk voor de gebruikers van de norm. Zo kunnen zij nagaan of er wijzigingen in het arbomanagementsysteem moeten worden aangebracht, zodat conformiteit met de norm kan worden behouden.

OHSAS 18001 is heel duidelijk meer dan een instrument om louter aan nationale wet- en regelgeving te voldoen. Het is een internationaal erkende maatstaf voor arbomanagement en daarmee ook zeer interessant voor bedrijven die buiten de landsgrenzen werken.

Bron: NEN

Lees ook:Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer
Lees ook:VNG geeft duidelijkheid bij toezicht en handhaving asbestverwijdering
Lees ook:Minister Donner: MAC-waarde houtstof niet omlaag
Lees ook:Liever toch stalen neuzen in veiligheidsschoen?
Lees ook:Nieuwe Arbeidstijdenwet en Arbowet ook door de Eerste Kamer

Eén reactie op “Nieuwe OHSAS 18001 in Nederlands vertaald

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.