Gezondheidsraad: Recente publicaties elektromagnetische straling leiden niet tot andere inzichten

Voortdurend verschijnen nieuwe wetenschappelijke publicaties over elektromagnetische velden door mobiele telefoons en antennes. De minister van VROM heeft de Gezondheidsraad verzocht om, vooruitlopend op een uitgebreidere analyse, een beknopte eerste reactie te geven op drie wetenschappelijke publicaties over blootstelling aan de elektromagnetische velden door mobiele telefoons en antennes.

De commissie handhaaft haar conclusie dat tot nu toe geen oorzakelijk verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons of basisstations voor mobiele telefonie is aangetoond.

Wel vindt de commissie dat nader wetenschappelijk onderzoek naar dergelijke verbanden nog steeds gerechtvaardigd is. Zij heeft in 2006 dat onderzoek ook aanbevolen voor het onderzoeksprogramma Elektromagnetische velden en gezondheid dat mede door uw ministerie wordt gefinancierd.

De commissie wil tot slot nog benadrukken dat het bespreken van de resultaten van individuele wetenschappelijk onderzoeken alleen zinvol is indien dit wordt gedaan in bredere context. Daarin dient een beschrijving van en vergelijking met andere onderzoeken op hetzelfde gebied te worden gegeven, waarbij de publicaties worden gewogen naar kwaliteit. In het verleden is regelmatig gebleken dat de bevindingen van een enkel onderzoek niet bevestigd konden worden in soortgelijke onderzoeken, of in replicatieonderzoek. Daarom zijn er doorgaans meerdere onderzoeken en een adequaat theoretisch inzicht nodig om tot een evenwichtig oordeel over oorzaak en gevolg te komen waarop beleid gebaseerd zou moeten zijn. De commissie baseert haar oordeel over eventuele gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden daarom op de totale wetenschappelijke bewijslast en niet op de resultaten van slechts één of enkele onderzoeken. Dat neemt niet weg dat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen altijd  aanleiding kunnen geven tot een verandering van inzicht; de commissie zal die mogelijkheid steeds bij haar overwegingen blijven betrekken.

Naar nieuwsbericht en adviesbrief.

Lees ook:Gezondheidsraad: Geen aanwijzingen gezondheidsproblemen UMTS en DECT
Lees ook:Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid
Lees ook:Nachtwerk en borstkanker: een oorzakelijk verband?
Lees ook:Gezondheidsklachten blootstelling magnetische velden MRI scanners
Lees ook:Minister Donner: MAC-waarde houtstof niet omlaag

Eén reactie op “Gezondheidsraad: Recente publicaties elektromagnetische straling leiden niet tot andere inzichten

  1. Jan

    Onderzoek in vivo heeft aangetoond dat DNA-schade en micronuclei in bloed van mensen die mobiel telefoneren toeneemt ten opzichte van een controlegroep zonder mobiele telefoon. Tomaten reageren op de straling met stress alsof er brand is. In het laboratorium reageren cellen van mensen met een ERK-cascade, een biologische versterker van zwakke effecten. De Gezondheidsraad weet dit allemaal, maar blijft volhouden dat er niets aan de hand zou zijn. Ondertussen benadrukken de mensen van de Gezondheidsraad ook dat ze onvoldoende kennis hebben, niet weten hoe de effecten van elektromagnetische velden negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. De stelling van de Gezondheidsraad is ongerijmd, ‘we weten het niet hoe het kan bestaan dus bestaat het niet’.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.