FNV start meldlijn gegaste container

Gassingen worden toegepast in de scheepvaart om te voorkomen dat ladingen beschadigd raken door insecten en ander ongedierte in de lading of de verpakking. De gebruikte gassen zijn altijd gifitig en betekenen een risico voor mens en milieu. Veel van deze gassingen blijken overbodig. Bovendien worden containers in de praktijk niet goed ontgast.  Etikettering en voorlichting schieten schromelijk tekort. Concept-wetgeving is in bureaulades verdwenen omdat het de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven teveel zou aantasten. FNV vindt dat werknemers die dergelijke containers openen lopen daardoor onaanvaardbare risico's en start daarom een Meldlijn.

Meldlijn gegaste containers

Om beschadiging van de lading door aanwezigheid van bijvoorbeeld schadelijke insecten en larven tegen te gaan, worden zeecontainers in het land van herkomst vaak behandeld met bestrijdingsmiddelen. Vooral ladingen die uit Azië en Afrika per zeeschip worden aangevoerd zijn geregeld gegast. Het gaat vaak vooral om containers met levensmiddelen, kleding, schoenen, speelgoed en meubels.

De behandeling van vrachtcontainers tegen ongedierte uit tropische landen gebeurt vaak niet volgens de procedures, ook etiketten en ladingpapieren zijn zelden in orde. Daardoor gebeurt het helaas regelmatig dat werknemers blootstaan aan ongezonde hoeveelheden gifstoffen, bijvoorbeeld bij het openen van een container.

Dat kan in de haven zijn – bijvoorbeeld door de douane. Maar vaker gebeurt het in warehouse, distributiecentrum of bij de groothandel.

Toch zijn harde cijfers over hoeveel werknemers risico lopen, en hoe vaak, nauwelijks te vinden.

FNV Bondgenoten wil met de meldlijn meer zicht krijgen op de praktijk van het lossen. Daarom vragen wij met name werknemers in warehouses, distributiecentra en andere lokaties waar containers worden geopend en gelost:

is aan containers die u opent te zien dat ze gegast zijn?
wordt u door uw werkgevers voorgelicht over de risico’s en gevaren?
draaugt u beschermende middelen bij het openen van gegaste containers?
hoe vaak hebben u en uw collega's te maken met gegaste containers?
Daarom deze oproep: meld uw ervaringen aan de bond, zodat we méér zicht krijgen op aard en omvang van de problemen en zonodig verdere aktie kunnen nemen richting overheid en werkgevers. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld!

Om beschadiging van de lading door aanwezigheid van bijvoorbeeld schadelijke insecten en larven tegen te gaan, worden zeecontainers in het land van herkomst vaak behandeld met bestrijdingsmiddelen. Vooral ladingen die uit Azië en Afrika per zeeschip worden aangevoerd zijn geregeld gegast. Het gaat vaak om containers met levensmiddelen, kleding, schoenen, speelgoed en meubels.

Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, noemde in een reportage in het tv-programma NOVA de hoeveelheid giftige stoffen waaraan werknemers die containers lossen blootgesteld worden onacceptabel. Hier geldt dat de gezondheid van werknemers boven economische belangen gaat. Van der Kolk trekt de ernst van de economische schade in twijfel.

De vakbond geeft er de voorkeur aan dat Nederlandse overheid pleit voor strenge Europese regelgeving. Ook moeten bedrijven die zich niet houden aan al bestaande afspraken over bijvoorbeeld de documentatie bij – en bestickering van containers een importverbod krijgen. Verder vindt de vakbond dat werkgevers meer moeten doen aan het voorlichten en beschermen van hun werknemers.

Meld uw ervaringen aan de bond, zodat we méér zicht krijgen op aard en omvang van de problemen en zonodig verdere aktie kunnen nemen richting overheid en werkgevers. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld! Naar de meldlijn

http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/gevstof/containers/gegaste_containers.htm

Lees ook:Aantal overvallen op winkels toegenomen
Lees ook:Arbeidsinspectie: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe
Lees ook:Onvoldoende zorg voor homo op het werk
Lees ook:Arbowet op de schop?
Lees ook:Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort na afloop van contract

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.