Nieuwe biologische bedreigingen in Europese werkomgeving

In zijn nieuwe rapport stelt de Europese waarnemingspost voor risico’s de in opkomst zijnde biologische risico’s vast, waarvan de kans het grootst is dat werkenden in de EU ermee te maken krijgen. Het gaat dan met name om boeren, medisch personeel en werknemers in bedrijfstakken die in ontwikkeling zijn, zoals de afvalverwerking. Overdraagbare ziekten als SARS, vogelgriep en dengue (knokkelkoorts) geven steeds meer aanleiding tot bezorgdheid. Ondanks de bestaande Europese wetgeving is de kennis nog altijd beperkt en op veel werkplekken laat de beoordeling en preventie van biologische risico’s te wensen over. In het rapport wordt benadrukt dat het belangrijk is om een wereldwijde en multidisciplinaire aanpak te volgen waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezondheid op het werk, volksgezondheid, milieubescherming en voedselveiligheid.

Waarnemingspost voor risico’s: nieuwe biologische bedreigingen in Europese werkomgeving

In zijn nieuwe rapport stelt de Europese waarnemingspost voor risico’s de in opkomst zijnde biologische risico’s vast, waarvan de kans het grootst is dat werkenden in de EU ermee te maken krijgen. Het gaat dan met name om boeren, medisch personeel en werknemers in bedrijfstakken die in ontwikkeling zijn, zoals de afvalverwerking. Overdraagbare ziekten als SARS, vogelgriep en dengue (knokkelkoorts) geven steeds meer aanleiding tot bezorgdheid. Ondanks de bestaande Europese wetgeving is de kennis nog altijd beperkt en op veel werkplekken laat de beoordeling en preventie van biologische risico’s te wensen over. In het rapport wordt benadrukt dat het belangrijk is om een wereldwijde en multidisciplinaire aanpak te volgen waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezondheid op het werk, volksgezondheid, milieubescherming en voedselveiligheid.

"Biologische risico’s worden vaak nog steeds onderschat, ook al kunnen zij buitengewoon schadelijk zijn voor Europese werknemers in letterlijk iedere bedrijfstak", aldus Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, waarvan de Europese Waarnemingspost voor risico’s een integraal onderdeel is. "De uitdaging is om deze risico’s, zodra zij zich voordoen, snel vast te stellen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de gezondheid van mensen, snel te analyseren, zodat er beleid en procedures kunnen worden ontwikkeld om de verspreiding ervan zo veel mogelijk te beperken." In de prognose van deskundigen van de waarnemingspost worden nieuwe en in opkomst zijnde biologische risico’s vastgesteld in het kader van de veiligheid en gezondheid op het werk en wordt benadrukt hoe belangrijk het is om alle collectieve verantwoordelijkheden en beheersmaatregelen, zowel op de werkplek als daarbuiten, in overweging te nemen.

Overdraagbare ziekten bedreigen werkenden in de EU
Naar schatting overlijden wereldwijd ongeveer 320 000 werkenden aan overdraagbare ziekten die worden veroorzaakt door biologische bedreigingen in de vorm van virussen, bacteriën, insecten en andere dieren. Hoewel de meeste sterfgevallen zich voordoen in ontwikkelingslanden, overlijden er ook in de EU jaarlijks circa 5 000 werknemers. Vrouwen lopen een groter risico dan mannen, omdat zij doorgaans beroepen uitoefenen waarin biologische gevaren en de blootstelling daaraan vaker voorkomen.

De meeste in opkomst zijnde risico’s houden verband met wereldwijde epidemieën ten gevolge van nieuwe verwekkers van besmettelijke ziekten. Het gaat dan bijvoorbeeld om SARS (severe acute respiratory syndrome), vogelgriep en het ebolavirus, maar ook om epidemieën die opnieuw de kop kunnen opsteken, zoals cholera en gele koorts. Vanwege de snelheid en de omvang van het internationale (handels)verkeer, kunnen deze stoffen zich binnen enkele uren over de wereld verspreiden en een nieuwe pandemie in gang zetten.

Bedrijfstakken met het hoogste risico
Omdat veel van dit soort ziekten van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, lopen met name werknemers die in contact komen met dieren een verhoogd risico. Andere ziekteverwekkers, zoals de tuberculosebacterie, zijn resistent geworden voor bekende geneesmiddelen en kunnen leiden tot ernstige infecties bij medisch personeel.

In nieuwe bedrijfstakken, zoals de afvalverwerking, treden complexe blootstellingssituaties op, waarbij werknemers in contact komen met allerlei in de lucht voorkomende micro-organismen en organische verbindingen. Schimmels kunnen zich op elke werkplek binnenshuis verspreiden door slecht onderhouden airconditionings, en kunnen leiden tot astma en allergische reacties.

Tweede rapport over in opkomst zijnde risico’s
Het rapport van de waarnemingspost is het tweede in een serie rapporten over in opkomst zijnde risico’s. De uitkomsten van deze prognose vormen, samen met de drie aanvullende rapporten over lichamelijke, chemische en psychosociale risico’s, slechts de opmaat voor een proces van debat en consolidatie dat is voorzien in het werkprogramma van het agentschap.

Bron/Meer info: EU Agentschap

Lees ook:Kinderarbeid ook bij bioproducten
Lees ook:23 t/m 27 oktober 2006: Start Veilig
Lees ook:Gewone aannemer mag ook asbestverwijderen: lekker goedkoop! veilig?
Lees ook:Betekenis nanotechnologieën voor gezondheid
Lees ook:Europese Week Start Veilig: winnaars Goede Praktijken competitie 2006

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.