CDA: aanpassen Arbowet om thuiswerk te stimuleren

Het CDA eist meer maatregelen om thuiswerken te stimuleren. Veel werkgevers staan er aarzelend tegen over omdat zij aansprakelijk zijn, als een ’thuiswerker’ iets overkomt. Het CDA wil daarom de Arbo-wet aanpassen, en werknemers zelf verantwoordelijk maken voor een veilige thuiswerkplek.’De baas’ draait dan bijvoorbeeld niet meer op voor de medische kosten als een ’thuiswerker’ rsi-klachten oploopt. De CDA-fractie eist wel dat werkgevers flink meebetalen aan de inrichting van een thuiswerkplek. Nu mag een bedrijf daaraan slechts eens in de vijf jaar 1815 euro per werknemer besteden. ,,Dat moet 3000 euro worden.’’

Een ’anti-filebonus’ moet mensen verleiden veel vaker thuis te werken.Daarvoor pleit het CDA. Werkgevers moeten de vergoeding onbelast uit kunnen keren aan personeel dat geregeld in de eigen woning aan de slag gaat.

De Tweede Kamerleden Van Hijum en Koopmans roepen het kabinet op zo snel mogelijk een voorstel uit te werken. ,,Als meer mensen thuiswerken wordt het natuurlijk rustiger op de weg. De files kunnen er met vijf procent door afnemen.’’

Meer op AD.nl

Lees ook:Werkgever ook aansprakelijk voor inrichting thuiswerkplek
Lees ook:AD: Oud-werknemers eisen schadeclaims van NS
Lees ook:CBS: Bijna 3 miljoen verzuimcontacten
Lees ook:Zorg voor uw werknemers uit EIGEN belang?!
Lees ook:Arbowet op de schop?

2 reacties op “CDA: aanpassen Arbowet om thuiswerk te stimuleren

 1. soebar

  Wat moet een Thuiswerker?

  Om uw werk veilig en gezond te kunnen doen, is een goede werkplek vereist. Deze bestaat bij minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en goede verlichting. Als u deze zaken zelf niet hebt, dan is uw werkgever verplicht ervoor te zorgen dat u ze krijgt.

  Werkt u met een computer, dan gelden hiervoor bepaalde voorschriften:

  * Beeldschermen staan bij voorkeur loodrecht op de richting van het inkomende daglicht. Als dit niet mogelijk is, moet uw werkgever voorzieningen treffen tegen het spiegelen.
  * Het toetsenbord en document moeten zich op ongeveer gelijke afstand van het beeldscherm bevinden.
  * Het beeldscherm moet op ongeveer 0,5 meter van u af staan.
  * Een documenthouder is verplicht als u veel van papier af moet lezen.
  * Bij een werkdag van acht uur mag u niet meer dan zes uur achter een beeldscherm werken. Elke twee uur moet u uw beeldschermwerk even onderbreken. Deze pauzes horen bij uw arbeidstijd.
  * Als u dat wilt moet uw werkgever u de gelegenheid geven uw ogen te laten onderzoeken bij de bedrijfsarts, eventueel gevolgd door een bezoek aan de oogarts of optometrist. Ook moet de werkgever u indien nodig een bril verschaffen.

  Bij thuiswerk kunt u ook met gevaarlijke stoffen werken, zoals lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Alleen als uw woning hiervoor geschikt is en u gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen mag u met deze stoffen werken. Uw werkgever moet u deze beschermingsmiddelen verstrekken. Is er meer nodig dan een veiligheidsbril of handschoenen, dan mag u niet thuiswerken met deze stof. Het is namelijk onmogelijk om bij thuiswerk dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in het bedrijf. Voor een groot aantal stoffen is het verboden om hier mee thuis te werken.

  Als u met brandgevaarlijke stoffen thuiswerkt, dan moet uw werkgever zorgen voor een brandblusmiddel. Hij moet u ook vertellen hoe u zo veilig mogelijk kunt werken.

  Werkt u met machines of werktuigen, dan moet u daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Uw werkgever is verplicht u te vertellen welke risico’s er aan uw werk verbonden zijn. Hij moet ook zorgen voor:

  * de juiste elektrische aansluiting
  * de beveiliging van de machine
  * onderhoud en reparaties aan machines, ook als ze uw eigendom zijn
  * beschermingsmiddelen zoals brillen en handschoenen

  Wat mag?

  Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw arbeidsomstandigheden, ook bij thuiswerk. Maak hierover daarom goede afspraken met uw werkgever, zoals het gebruik van gevaarlijke stoffen, veilige machines en een goede werkplek. Zet deze afspraken bij voorkeur op papier.

  Uw werkgever kan uw werksituatie thuis willen bekijken. In principe hoeft u hem niet in uw huis toe te laten. Laat u hem wel in uw woning toe, dan is het belangrijk dat u daar goede afspraken over maakt. Hoe vaak en op welke momenten kan hij u bijvoorbeeld bezoeken? Of mag er iemand anders in de plaats van de werkgever komen?
  Wat helpt?

  Voordat u een gaat thuiswerken kunt u samen met uw werkgever bespreken aan welke eisen de thuiswerkplek moet voldoen. Als u denkt dat uw werk onveilig of ongezond is, praat hier dan over met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht naar de Arbeidsinspectie. Zijn de arbeidsomstandigheden niet in orde, dan spreekt de Arbeidsinspectie uw werkgever hierop aan en kunnen ze hem verplichten om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren. U kunt rekenen op een zorgvuldige behandeling van uw klacht.

  bron arboportaal.nl

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.