Nieuwe Arbowet: ook door overheid opgelegde MAC-waarden verdwijnen!

Inmiddels is de vernieuwde Arbowet door de Eerste Kamer en heeft Nederland een Arbowet die over een kleine 3 weken van kracht wordt. Of met deze vernieuwde wet direct de werkplek er anders gaat zien is te betwijfelen. Daarnaast zal, denk ik, de wet goed werken op plaatsen waar de medezeggenschap goed is geregeld en zij als een waardige partner van de directie/werkgever is.
Hoe het zal aflopen in bedrijven waar OR minder serieus wordt genomen en men gewent was om alleen naar de letter vd wet te kijken, is afwachten….

In de schaduw van de vernieuwde Arbowet is er echter nog een grote wijziging aan de gang waarvan niet iedereen zich bewust is. De MAC-waarden gaan verdwijnen! Althans ca. 600 van de 700 die er nu zijn!!!  Het is namelijk de bedoeling, in lijn met de nieuwe arbowet waarbij de verantwoordelijkheid naar werkgevers en werknemers wordt gedelegeerd, dat veilige grenzen in de lucht van chemische stoffen door het bedrijf zelf moet worden bepaald.

Er zijn diverse redenen zowel vóór als tégen deze werkwijze maar het feit dat dat gaat gebeuren is inmiddels wél duidelijk.

Dus werkgevers kunnen zelf bepalen of stoffen in de lucht gevaarlijk zijn of niet? Zullen ze dat kunnen? Wat denkt u? Inmiddels worden er leidraden ontwikkeld (gesubsidieerd door SZW)  die bedrijven helpen omdat te kunnen bepalen. Ik heb er als arbodeskundige en iemand die vaak beoodeling van gevaarlijke stoffen in de lucht meet en beoordeeld een erg hard hoofd in maar wie weet…….

Min. SZW: Subsidie voor opstellen leidraden veilig werken met chemische stoffen
Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim drie ton subsidie toegekend aan werkgevers en werknemers voor het  opstellen van leidraden voor veilig werken met chemische stoffen op de werkplek.
Vanaf 1 januari geeft de overheid nog maar voor een beperkte groep stoffen aan wat de wettelijk toegestane maximale concentratie ( publieke grenswaarde) is waaraan mensen blootgesteld mogen worden, zonder dat hun gezondheid hier schade van ondervindt. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk om voor het merendeel van de gevaarlijke stoffen die het gebruikt grenswaarden op te stellen (private grenswaarden). Zij kan hiervoor terugvallen op de onderbouwing van de oude lijst met wettelijke grenswaarden. Voor de overige stoffen moet zij zelf de onderbouwing van de grenswaarden verzorgen.

De subsidie die de staatssecretaris nu toekent, is bedoeld om leidraden te ontwikkelen waarmee veilige grenswaarden en veilige werkwijzen kunnen worden opgesteld. Het gaat om een eenmalige financiële steun, voor een projectvoorstel dat de sociale partners zelf hebben ingediend en waar zij zelf voor verantwoordelijk zijn.

De sociale partners hebben – via de SER – bij verschillende bedrijven offertes aangevraagd voor het opstellen van leidraden. Voorwaarde daarbij was dat de leidraden ook voor het midden- en kleinbedrijf inzichtelijk, goed hanteerbaar en praktisch moeten zijn. Bovendien moeten ze leiden tot veilige grenswaarden en veilige werkwijzen. De keuze is uiteindelijk gevallen op een consortium van bedrijven, dat de verschillende leidraden wil combineren in een digitaal instrument dat ondernemers op internet kunnen raadplegen.

Lees ook:Handreiking Arbocatalogus voor Minister Donner
Lees ook:Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af
Lees ook:Arbeidsinspectie: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe
Lees ook:Meer aandacht nodig risico`s bij incidenten met gevaarlijke stoffen
Lees ook:Onderhoud belangrijke veroorzaker ongelukken chemische industrie

4 reacties op “Nieuwe Arbowet: ook door overheid opgelegde MAC-waarden verdwijnen!

 1. Ab Smid

  Is er al bekend welke MAC waarden op kantoren verdwijnen, of gaat het alleen om chemische stoffen?

  Ab

    /   Beantwoorden  / 
 2. J.J.M.Voorjans

  Ik vind dit dus geen goede beslissing van het ministerie. Dit gaat ten koste van de gezondheid van met name onze slopers en chauffeurs die met schadelijke stoffen werken en vervuilde grond te maken hebben.
  Dit zie ik als het aan de willekeur van de opdrachtgevers overlaten van gevaarlijke situaties. Er staan in de arbo wet wel andere dingen die overbodig zijn en niet werkbaar die wel gehandhaafd worden en minder gevaarlijk zijn voor onze werknemers.

  Dom, dom en nog eens dom

    /   Beantwoorden  / 
 3. H. de Jong

  De verwachting van de overheiud dat de sociale partners er in een bedrijf over Arbo-problemen er onderling wel uitkomen is een utopie.
  Veel OR.en zijn nauwelijks geinteresseerd in Arbo-zaken, hebben er geen verstand van of zijn te bang om hun mond open te doen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. naar mijn mening is dit geen goede ontwikkeling

  Zelf MAC waarden vaststellen ?????

  Naar mijn mening is dit geen goede ontwikkeling. In de praktijk zal dit neer komen dat veel MAC waarden naar boven zullen worden gesteld, dit terwijl uit onderzoeken blijkt deze eigenlijk naar beneden moeten worden bijgesteld. Voor veel organisaties is het momenteel al moeilijk om te bepalen of er binnen de wettelijk vast gestelde waarden wordt gewerkt.
  Denk hierbij aan shut-downs bij bedrijven, zolang geen tijdsdruk is m.b.t. de oplevering zal er voldoende aandacht zijn voor de vast gestelde grenswaarde. Echter als het in bedrijf stellen van fabrieken of delen hiervan langer duurt dan voorzien, kan het bijstellen van de grenswaarden wellicht deze tijdsdruk verlichten.
  Het vaststellen van concentraties vereist een grote mate van deskundigheid.
  Indien er geen wettelijke bepalingen meer zijn omtrent MAC waarde zullen veel bedrijven het uitvoeren van specifieke metingen dan ook achterwege laten. (kunnen er dus ook geen problemen zijn dat er grenswaarden worden overschreden). Voor het inhuren van de specifieke kennis hoeft dan ook geen budget meer vrijgemaakt te worden.
  Zolang veiligheid (dus ook gezondheid) niet direct in geld is uit te drukken zal het te allen tijde voor werkgevers een kostenpost blijven waarvoor een beperkt budget zal worden vrij gemaakt.
  Marco Taal (Veiligheidskundige)

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.