Maatwerk op arbogebied zorgt voor veilig en gezond werken

Intensieve samenwerking tussen werkgevers en werknemers op arbogebied werpt haar vruchten af. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken die passen bij een sector of onderneming en goed aansluiten op de praktijk. Door maatwerk verbeteren de arbeidsomstandigheden, zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In sectoren met een convenant daalt het ziekteverzuim sneller dan in sectoren zonder convenant. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2006-2007 Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voortgangsrapportage schetst de in 2006 en 2007 behaalde resultaten van deze drie programma’s voor betere arbeidsomstandigheden en minder verzuim, compleet met een lijst van goede praktijkvoorbeelden. De programma’s lopen dit jaar af. De gekozen samenwerking wordt gezien als een voorloper van de nieuwe arbowet die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Die geeft werkgevers en werknemers (nog) meer mogelijkheden om samen afspraken te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen doen (www.arbonieuwstijl.nl).

In de drie programma’s zijn de afgelopen acht jaar veel initiatieven tot stand gekomen waar veel werknemers baat bij hebben. De programma’s Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid lopen nog. De convenanten zijn of worden binnenkort afgerond. In totaal zijn er 69 convenanten afgesloten. Daarvan zijn er 39 afgerond en eindigt de rest uiterlijk per 1 juli 2007. De convenanten bevatten bijvoorbeeld afspraken over het verminderen van arbeidsrisico’s, zoals agressie en geweld, werkdruk en stoffen die allergie (kunnen) veroorzaken. In 19 van de 69 convenanten staan afspraken over re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Een goed praktijkvoorbeeld is het convenant voor de grafische industrie. Hiermee is een servicepunt opgezet dat werkgevers helpt hun werknemers die door ziekte of handicap zijn uitgevallen weer (elders) aan het werk te krijgen. In totaal vallen 55 sectoren en 53 procent van de werkzame beroepsbevolking onder een convenant.

 ————————-

  De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de voortgang programma`s Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid
Programma`s Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid – Voortgangsrapportage 2006-2007
Niet kopiëren s.v.p.! Goede praktijken: geen standaardrecept maar maatwerk – Deel 1
Niet kopiëren s.v.p.! Goede praktijken: geen standaardrecept maar maatwerk – Deel 2

Lees ook:Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af
Lees ook:Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op
Lees ook:Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort na afloop van contract
Lees ook:FNV: Succes arboconvenanten twijfelachtig
Lees ook:Ziekteverzuim daalt snelst in sectoren met arboconvenant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.