Per 1 juli 2008 ziekmelding pas na 42 weken naar UWV

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van Minister Donner om de verplichte ziekmelding bij (of eigenlijk doormelding naar het) UWV die nu plaatsvindt in de 13de week te verleggen naar de 42ste week. Hiermee worden enorme administratieve lasten van de werkgevers verlicht en krijgt het UWV het niet te druk met medewerkers die (per ongeluk) niet zijn beter gemeld bij het UWV…

Of het echt een lastenverlichting is voor de werkgevers vraag ik me af. De meeste ziekmeldingen hangen tegenwoordig toch in geautomatiseerde systemen of worden door de arbodienst doorgemeld naar het UWV. Ik denk dat het slimmer van het UWV zou zijn geweest (besparing van tijd/geld voor alle partijen) om te zorgen dat hun automatiseringssystemen aansluiten bij de bestaande verzuim- en casemanagementsystemen (zoals Humannet, Jeems, Verzuimsignaal, Verzuimplein e.d) van arbodienstverleners cq. casemanagers en zo gewoon de gegevens (via XML) automatisch tot zich laten komen…
Maar ja dat is gebruik maken van de bestaande ICT- vooruitgang van de afgelopen jaren; niet iets voor Donner blijkbaar…

Kabinet neemt maatregelen om verplichte ziekmelding te verbeteren  Het kabinet neemt maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten te verminderen. Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); nu moet dat al in de 13de week. Dit leidt ertoe dat werkgevers minder vaak een werknemer ziek hoeven te melden. Ook heeft het UWV hierdoor minder uitvoeringskosten en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over re-integratie beter op elkaar aan. Verder vervalt de verplichte hersteldmelding. Het kabinet heeft met deze maatregelen ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42ste week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze zogenoemde 'alerteringsbrief' wijst partijen op de verplichte evaluatie van de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re-integratie. In de nieuwe situatie stuurt het UWV deze brief in de 44ste week naar de werkgever en werknemer. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het UWV vaak onnodig alerteringsbrieven aan werknemers die alweer beter zijn.

Het afschaffen van de verplichte hersteldmelding zorgt ook voor minder administratieve lasten bij werkgevers. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks een boete van maximaal 455 euro per werknemer. Nu moeten werkgevers – na twee jaar ziekte – 70 procent van het loon doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden. Verder wordt de zogenoemde WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.

Bron: SZW

Lees ook:Sluit géén Oranje verzuimpolis!
Lees ook:ArboNed ziet geen stijging verzuim door hitte
Lees ook:Stress en RSI
Lees ook:Nieuwe Arbeidstijdenwet en Arbowet ook door de Eerste Kamer
Lees ook:Veel vragen over werken bij hitte

Eén reactie op “Per 1 juli 2008 ziekmelding pas na 42 weken naar UWV

  1. AHMET OZTURK

    Hartelijk dank voor zooveel moiete voor.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.