Categorie: "Ministerie SZW"

Gewone aannemer mag ook asbestverwijderen: lekker goedkoop! veilig?

Als de plannen van Van Hoof goedkeuring van de Tweede Kamer krijgen wordt asbestsanering in flink aantal gevallen goedkoper. Gewone aannemers mogen, als volgens een risico-rapport het risico klein is, ook asbest verwijderen.

Heeft u als werknemer van een aannemer daar zin in?
En wat als het risico-rapport toch niet zo volledig of juist blijkt te zijn?
Moeten we ons in 2036 (over 30 jaar) opmaken weer allerlei claims van asbestslachtoffers of hun nabestaanden?
We gaan eindelijk geringe risico’s realistisch benaderen?