Boete RVU vanwege slaafvrije Tony’s Chocolonely

Het Commissariaat voor de Media legt de educatieve omroep RVU een boete op van € 20.000 wegens ontoelaatbare reclame in de uitzendingen over de slaafvrije Tony's Chocolonely in het programma Keuringsdienst van Waarde. Raar dat iemand wordt beboet voor het feit dat je goede arbeidsomstandigheden (bij cacaoboeren) stimuleert. De wereld op zijn kop. Misschien dat de Groene Sint (die inmiddels ook deze slaafvrije chocolade heeft omarmt en hiervan 100.000 chocolade letters uitdeelt dit jaar) de RVU een cadeautje kan geven in de vorm van een cheque?

Proef de concept-arbocatalogus!

Oordeel zelf! Concept Arbocatalogi welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Nu op proef open voor publiek! Met ingang van donderdag 8 november jl. zijn de arbocatalogi voor de sectoren welzijn, jeugdzorg en kinderopvang tot 3 december op proef opengesteld voor gebruikers. Bent u werkzaam in de kinderopvang, jeugdzorg of welzijn en maatschappelijke dienstverlening? Kijk dan vanaf die datum snel op de site van FCB , het arbeidsmarktfonds van ABVAKABO FNV en werkgevers in de sector. Laat via het evaluatieformulier weten wat u van de concepten vindt. Kijk op FCB.

Boaborea: 2 miljard euro omzet?… Was het maar waar!

In reactie op het bericht uit de Tweede Kamer van afgelopen week (op 7 november over de groei van het aantal reintegratiebedrijven, de slechte kwaliteit/resultaten en het gemak waarmee 2 miljard subsisdie werd binnengehaald doorr reintegratiebedrijven) is de brancheorganisatie Boaborea van de arbodiensten en reintegratiebedrijven gekomen met een persbericht als tegengeluid.

Cliënt is niet gebaat b ij wildgroei aan re-integratiebedrijven
De re-integratiebedrijven zijn het zat om op basis van verkeerde cijfers beoordeeld te worden. Allerlei uitgevoerde studies – van rekenkamer tot klanttevredenheidsonderzoek van sociale diensten, UWV en CWI – hebben kritiek op delen van de uitvoering van die partijen. Wat al te gemakkelijk wordt de kritiek richting commerciële re-integratiebedrijven geleid. En dat terwijl slechts 17% (zo'n € 360 mln en zeker geen € 2 miljard!) van het totale budget dat omgaat in het publieke domein, wordt besteed bij die private re-integratiebedrijven. De rest van het budget blijft bij UWV en gemeenten of zit vast in gesubsidieerde arbeid.

Naast veiligheidsreglement nu ook een liefdesreglement?

Om claims te voorkomen, kent het Amerikaanse arbeidsrecht zogenaamde Love Contracts: de verliefde werknemer krijgt dan een contract voorgelegd waarin hij/zij verklaart de relatie vrijwillig te zijn aangegaan en als het misloopt geen schadeclaim tegen de werkgever te zullen indienen. Binnenkort ook in Nederland? Kunnen we mooi scharen onder het thema Psychosociale Arbeidsbelasting, PSA!

 

Intel heeft veiligste magazijn van Nederland

Afgelopen dinsdag is op de Dag van het Magazijn de prijs uitgereikt voor het veiligste magazijn van Nederland 2007. De winnaar was Intel, als tweede is Intervet en derde Akzo Nobel geëindigd. De jury koos voor Intel omdat de fabrikant van computeronderdelen op de magazijnvloer vrijwel niets aan het toeval overlaat.

Intel wint verkiezing Veiligste Magazijn 
De jury onder leiding van prof.dr.ir. Jos Vermunt was onder de indruk van de enorme aandacht die Intel besteedt aan veiligheid en gezondheid. In het dc wordt bijna niets aan het toeval overgelaten.

Essent schikt met OM over steigerongeval Amercentrale 2003

Energiebedrijf Essent heeft met justitie een schikking getroffen voor het steigerongeluk in de Amercentrale in 2003. Tijdens onderhoud aan een ketel in de centrale in het Noord-Brabantse Geertruidenberg stortte een 65 meter hoge steiger in. Daarbij kwamen vijf schoonmakers om het leven en raakten er drie zwaargewond. Essent betaalt 50.000 euro en daarmee is de zaak afgedaan, maakte het Openbaar Ministerie in Breda bekend. Luister naar de toelichting van Essent (NOS radio).

Kamer wil verbetering reintegratie

De Tweede Kamer vindt dat er een eind moet komen aan de groei van het aantal bedrijven die werklozen weer aan een baan proberen te helpen. Er zijn circa 2.000 reïntegratiebedrijven die per jaar ruim 2 miljard euro subsidie krijgen.
De bedrijven helpen maar één op de drie deelnemers aan een reïntegratietraject aan een baan. Volgens de Kamer komt dat door de slechte kwaliteit. Bovendien is het volgens de Kamer wel erg makkelijk om zo'n bedrijf te beginnen en subsidie binnen te halen.
De Kamer wil dat de uitkeringsinstantie UWV gaat toezien op de kwaliteit van de reïntegratiebedrijven.

 

Per 1 juli 2008 ziekmelding pas na 42 weken naar UWV

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van Minister Donner om de verplichte ziekmelding bij (of eigenlijk doormelding naar het) UWV die nu plaatsvindt in de 13de week te verleggen naar de 42ste week. Hiermee worden enorme administratieve lasten van de werkgevers verlicht en krijgt het UWV het niet te druk met medewerkers die (per ongeluk) niet zijn beter gemeld bij het UWV…

Of het echt een lastenverlichting is voor de werkgevers vraag ik me af. De meeste ziekmeldingen hangen tegenwoordig toch in geautomatiseerde systemen of worden door de arbodienst doorgemeld naar het UWV. Ik denk dat het slimmer van het UWV zou zijn geweest (besparing van tijd/geld voor alle partijen) om te zorgen dat hun automatiseringssystemen aansluiten bij de bestaande verzuim- en casemanagementsystemen (zoals Humannet, Jeems, Verzuimsignaal, Verzuimplein e.d) van arbodienstverleners cq. casemanagers en zo gewoon de gegevens (via XML) automatisch tot zich laten komen…
Maar ja dat is gebruik maken van de bestaande ICT- vooruitgang van de afgelopen jaren; niet iets voor Donner blijkbaar…

Promotie op preventie coaching

Onderzoekers van de UM hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van preventief coachen ter voorkoming van ziekteverzuim. Wat bleek: het objectieve verzuim, onder medewerkers die een coachingstraject volgen, 14% lager te zijn! Gecoachte medewerkers toonden ook een significant betere gezondheid en minder stress, depressieve klachten en burnout. Woensdag aanstaande promoveert Saskia Duits op haar onderzoek.

Gezond Transport Prijs voor bedrijven en preventiemedewerkers

BGZ Wegvervoer reikte afgelopen donderdag de Gezond Transport Prijs, voorheen Arboprijs, uit aan transporteurs én preventiemedewerkers die uitblinken op het gebied van een gezond werkklimaat, verzuimbegeleiding en reïntegratie. De uitreiking vond plaats tijdens de European Road Transport Show (BedrijfsautoRAI) in Amsterdam.