Sick Building Syndroom = werkstress?

Sick Building Syndroom niets anders dan werkstress? 

Veel kantoorwerknemers hebben last van vermoeidheid, luchtwegproblemen en hoofdpijn. Volgens velen is de oorzaak van deze klachten gelegen in het klimaat van het kantoor en kunnen de klachten derhalve worden samengevat als "Sick Building Syndroom". Recent onderzoek werpt echter een ander licht op dit fenomeen.

Sick Building Syndroom
Het Sick Building Syndroom (SBS) bestaat uit symptomen zoals hoofdpijn, irritatie de ogen en luchtwegen, vermoeidheid en verkoudheid. Om van het SBS te kunnen spreken, komen de verschijnselen voor bij een groot deel van de blootgestelde populatie, is er een verband met het werk (klachten verdwijnen in weekend), zijn verschijnselen niet het gevolg van een voorafbestaande aandoening en mag er geen blootstelling aan een bepaald vergif verantwoordelijk gesteld worden.

Sick Building Syndroom en het binnenklimaat
Veel onderzoekers en adviseurs stellen dat het SBS het directe gevolg is van fysieke kantooromstandigheden zoals de temperatuur en luchtvochtigheid. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat dit veronderstelde oorzakelijk effect niet eenduidig aangetoond wordt (Appleby, 1996; Bourbeau e.a., 1997; Jaakkola, 1999; Menzies e.a., 1993). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in SBS-onderzoek vaak geen rekening wordt gehouden met het effect van stressvolle werkomstandigheden. Dit ondanks dat bekend is dat stressvolle werkomstandigheden de gezondheid van werknemers beïnvloeden (Bosma e.a., 1998, Ooi en Goh, 1997; Crawford en Balas, 1996, Mizoue e.a., 2001).

Sick Building Syndroom en werkstress
De Britse onderzoeker Marmot  en collega's (2006) onderzochten wat nu bepaalt of kantoormedewerkers SBS-klachten ontwikkelen, het binnenklimaat of werkstress. Hiertoe evalueerden zij de kantooromgeving van 4.052 Britse ambtenaren werkzaam in 44 verschillende kantoorgebouwen. Deze ambtenaren werd tevens gevraagd een vragenlijst in te vullen waarmee SBS-klachten en stressvolle werkomstandigheden werden vastgesteld.

Invloed op binnenklimaat belangrijker dan binnenklimaat
Uit het onderzoek blijkt dat er geen significante relatie bestond tussen het binnenklimaat (o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, bacterieën, stof, type ventilatiesysteem) en SBS-klachten. Er werden daarentegen wel aanwijzingen gevonden dat kantoormedewerkers die zelf  hun omgeving konden beïnvloeden minder klachten hadden dan kantoormedewerkers die geen invloed hadden. Met andere woorden: de individuele invloed op het binnenklimaat lijkt belangrijker dan de werkelijke kwaliteit van het binnenklimaat.

Werkstress belangrijker dan binnenklimaat
Het onderzoek leert dat kantoormedewerkers die een een hoge werkdruk rapporteren meer SBS-klachten hebben dan collega's die geen hoge werkdruk rapporteren. Verder blijkt dat kantoormedewerkers die weinig ondersteuning van collega's en leidinggevende ervaren ook meer SBS-klachten hebben dan collega's die niet worden bloot gesteld aan deze werkomstandigheden. Opmerkelijk is verder dat de onderzoekers aantonen dat de relatie tussen stressvolle werkomstandigheden en SBS-klachten onafhankelijk is van het binnenklimaat. Dus ongeacht of een kantoormedewerker in een "ziek" of "gezond" gebouw werkt, lijken positieve psychosociale werkomstandigheden zoals een ondersteunende leidinggevende onontbeerlijk voor de gezondheid van deze medewerker. Op basis van de onderzoeksresultaten vragen de onderzoekers zich af of de term "Sick Building Syndroom" nog wel bestaansrecht heeft. SBS-klachten lijken immers meer bepaald te worden door de mentale conditie van het gebouw dan door de fysieke conditie van het  gebouw.

Aanbevelingen
Indien sprake lijkt van "Sick Buildings Syndroom" klachten zouden managers niet alleen naar de fysieke klimatologische werkomstandigheden moeten kijken, maar ook naar psychosociale werkomstandigheden. Psychisch & Werk geeft een overzicht van tools en theorieën om gezondheidsbedreigende psychosociale werkomstandigheden te meten en te analyseren.

http://www.psychischenwerk.nl/pw/article.php?id=4511

Lees ook:Promotie op preventie coaching
Lees ook:Stress en RSI
Lees ook:Zwangere vrouwen moeten minder werken
Lees ook:Nieuwe oorzaak luchtwegklachten bij verfspuiters ontdekt
Lees ook:Wat is zwaar in zwaar werk?

2 reacties op “Sick Building Syndroom = werkstress?

  1. Valentijn Twisk

    Leerzaam, op sommige punten héél herkenbaar, ondanks vele maatregelen.. “is het dan nooit perfect..?”
    Graag zou ik meer willen lezen over de specifieke symptomen !!!!!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.