Minister Donner: MAC-waarde houtstof niet omlaag

Hout is en blijft een belangrijke grondstof voor de meubelindustrie. Houtstof van hardhout is echter kankerverwekkend – daarom worden eisen gesteld aan de blootstelling van medewerkers. De vakbonden sturen aan op verdere verlaging van de wettelijke grenswaarde. De CBM en andere partijen achten dat technisch onhaalbaar. Minister Donner heeft het verlossende woord gesproken: vooralsnog blijft de huidige norm gehandhaafd.

De huidige MAC-waarde (= maximaal aanvaarde*** concentratie) is 2 mg/m3 bij een tijdgewogen gemiddelde van 8 uur. In de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) stond het voorstel van de gezondheidsraad ter discussie om de MAC-waarde te verlagen naar 1 mg/m3. Belanghebbenden konden informatie aanleveren. Voor de CBM was dat in 2006 aanleiding om in samenwerking met Royal Haskoning en SHR een onderzoek te beginnen naar de blootstelling aan houtstof in de branche.
In totaal hebben bij tien bedrijven metingen plaatsgevonden, waaronder vier woonmeubelfabrikanten, vier interieurbouwers en twee toeleveranciers. Uit het onderzoek blijkt dat de blootstelling aan houtstof in veel gevallen al onder de 1 mg/m3 ligt. Bij een aantal veelvoorkomende bewerkingen kan de blootstelling echter veel hoger zijn. Bijvoorbeeld bij handmatig schuren en handmatig draaien. Dergelijke bewerkingen kunnen niet machinaal vanwege afwijkende vormen of maten.
Ook blijkt het verwerken van MDF grotere blootstelling aan houtstof met zich mee te brengen, evenals het gebruik van perslucht. In de branche wordt meer en meer gebruik gemaakt van de stofzuiger, maar in bepaalde situaties is perslucht onvermijdelijk.

Succes
Al met al blijkt uit het onderzoek dat werknemers beduidend minder aan houtstof worden blootgesteld dan vroeger. Er is dus met succes geïnvesteerd in arbo-verbeteringen. In veel situaties is 1 mg haalbaar, maar niet in alle situaties. Daarom luidt de conclusie dat een norm van 1 mg technisch niet haalbaar is. De CBM staat niet alleen in deze opvatting. Ook andere takken binnen de houtverwerkende industrie achten een nieuwe norm van 1 mg niet haalbaar. Het ‘voorstel houtstof’ heeft tot discussies geleid in de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER. Voor het eerst in vijftien jaar is de commissie er niet in geslaagd een unaniem advies uit te brengen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en moest de minister dus zelf de knoop doorhakken.
Minister Donner heeft besloten vooralsnog de huidige grenswaarde voor houtstof te handhaven. Hij heeft daarbij aangegeven de ontwikkelingen binnen Europa, waar de huidige Europese norm van 5 mg ter discussie staat, nauwlettend te volgen. Het ministerie zet zich in voor verlaging van de EU-grenswaarde voor houtstof. Ook roept hij de Commissie Arbeidsomstandigheden op om alsnog een unaniem advies uit te brengen.
De CBM is blij met dit besluit. De minister heeft onze argumenten serieus genomen. Om een gelijke concurrentiepositie te hebben met andere grote meubelproducerende landen zoals Duitsland en Italië dient primair de aandacht te worden gericht op een verlaging van de Europese norm van 5 mg. Tegelijkertijd zal de CBM zich blijven inspannen om samen met de aangesloten bedrijven tot een verdere reductie van blootstelling aan houtstof te komen.

Bron: CBM

*** in het persbericht van CBM stond Aanvaarbaar ipv Aanvaarde

Lees ook:Gezondheidsraad: Recente publicaties elektromagnetische straling leiden niet tot andere inzichten
Lees ook:Minder regels nieuwe Arbeidstijdenwet
Lees ook:Gezondheidsraad oordeelt over kankerverwekkendheid van acht stoffen
Lees ook:Nieuwe OHSAS 18001 in Nederlands vertaald
Lees ook:Werknemers gaan de strijd aan tegen dieselrook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.