Categorie: "Thema: Gezondheid"

Lesgeven oorverdovend

WADDINXVEEN/WOERDEN/ ALPHEN – Docenten lichamelijke opvoeding klagen in toenemende mate over problemen met hun gehoor. De docenten lichamelijke opvoeding Ton Baars en Rona Dijkema beschermen de oren tegen het voortdurende lawaai in de sporthal. Zij geven vaak les in (oudere) sporthallen met een slechte akoestiek. Drie docenten van het Coenecoop College in Waddinxveen, die last hebben van oorsuizingen, gehoorproblemen en vermoeidheid, hebben nu aan de bel getrokken.

Week van het Oor 2007 in teken van arbeid en gehoor

21-28 april: Week van het Oor 2007
Om werkgevers te stimuleren werk te maken van de opsporing en begeleiding van slechthorenden is een reeks activiteiten georganiseerd en gebundeld tijdens de Week van het Oor 2007. In totaal nemen 337 organisaties deel aan de Week van het Oor.

Meldingen gehooraandoeningen in vijf jaar verdubbeld.
Het aantal klachten over gehoorproblemen is de afgelopen vijf jaar verdubbeld volgens het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2006. Gehoorproblemen op het werk bedragen inmiddels 27 procent van alle gemelde beroepsziekten tegen 13.1 procent in 2001. Naar schatting 200.000 mensen worden in hun functioneren op het werk gehinderd door een beperkt gehoor. Relatief veel slechthorenden verzuimen als gevolg van psychische vermoeidheid op het werk.

Preventie legionella koeltorens in milieuvergunning

Legionellapreventie wordt een aandachtspunt in de milieuvergunnning. Dat schrijft minister Cramer in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Cramer is met alleen de arbeidsomstandighedenwetgeving de veiligheid van de leefomgeving onvoldoende gewaarborgd.
Uit overleg tussen de ministeries van VROM en Sociale Zaken is geconstateerd dat het relatieve risico van legionellose binnen het totaal aan arbeidsomstandighedenrisico’s zeer laag is. Dit betekent dat het bij de Arbeidsinspectie een lage prioriteit heeft.

Uitsnijden warm vlees niet gunstiger voor arbeidomstandigheden

Het uitsnijden ‘warmer’ vlees heeft nauwelijks een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de PVE en de COV. Eerder werd aangenomen dat uitbeners minder gewrichtsklachten zouden krijgen als zij vlees met een hogere temperatuur zouden uitnsijden. Voor het uitbenen en uitsnijden van vlees met een hogere temperatuur behoeft immers minder kracht te worden gebruikt.

Sick Building Syndroom = werkstress?

Sick Building Syndroom niets anders dan werkstress? 

Veel kantoorwerknemers hebben last van vermoeidheid, luchtwegproblemen en hoofdpijn. Volgens velen is de oorzaak van deze klachten gelegen in het klimaat van het kantoor en kunnen de klachten derhalve worden samengevat als "Sick Building Syndroom". Recent onderzoek werpt echter een ander licht op dit fenomeen.

Nanotechnology: The Next Big Thing, or Much Ado about Nothing?

IT News Online Staf; 23 oktober 2006 based on article in Annals of Occupational Hygiene
According to Dr. Andrew Maynard, Chief Science Advisor of the Project on Emerging Nanotechnologies, in less than a decade, nanotechnology is predicted to result in $2.6 billion in manufactured goods annually, however, little is known about potential risks in many areas of nanotechnology.
Dr. Maynard said that while there are already over 300 manufacturer-identified nanotechnology-based consumer products on the market-ranging from computer chips to automobile parts and from clothing to cosmetics and dietary supplements, funding for risk-focused research is only a small fraction of what is being spent on nanotechnology commercial applications. Greater resources and attention are needed now in order to ensure safe nano-workplaces today and in the future.

Dr. Maynard’s article, "Nanotechnology: The Next Big Thing, or Much Ado about Nothing?" just released by the Annals of Occupational Hygiene (Oxford University Press on behalf of the British Occupational Hygiene Society). The article will appear in print in January 2007 and currently is freely available online at http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/reprint/mel071v1.pdf.

Muffe kantoorlucht kost vijf miljard euro per jaar

Amsterdam – Schone lucht, niet te warm, niet te koud, daar houden werknemers van. Een goed kantoorklimaat verhoogt hun arbeidsproductiviteit met tien tot vijftien procent, en drukt het ziekteverzuim met een kwart. Dat blijkt uit onderzoek van SenterNovem, een agentschap dat voor de overheid innovatie en duurzaamheid stimuleert.

Beeldschermwerker tijdig KAPPEN EN KIEKEN!!

Voordat je dit gaat doen, lees even dit bericht. De titel van het bericht komt je misschien handig uit of juist niet maar is voor iedere beeldschermwerker van (wetenschappelijk) belang. Ik zal het proberen uit te leggen. De afgelopen jaren zijn medewerkers steeds meer gebonden geraakt aan de computer-beeldschermen. Ogen van deze beeldschermwerkers hebben moeite om zich aan te passen waardoor er vaak vermoeidheid van de ogen en andere klachten ontstaan. Een Amerikaanse arts die onderzoek verricht op het snijvlak van optometrie en (visuele) ergonomie komt met een simpele boodschap. Om vermoeidheid van ogen te verminderen en dus productivietiet te verhogen: " Follow the 3B approach and combine it with the ”20, 20, 20” exercise: Blink, Breath, Break and focus every 20 minutes for 20 seconds at object at 20 metres distance" .
Door mij vrij vertaald als: KAP én KIEK: tijdig Knipperen, Ademhalen, Pauzeren én Kijk IEdere 20 minuten voor 20 seconden naar een Kantoorobject op 20 meter afstand (je collega, een schilderij, poster, een raam of iets dat zich daarachter afspeelt).

Dus beeldschermwerkers …tijdig KAPPEN EN KIEKEN… en daarna weer doorgaan met je werk!

Combining the science of vision and ergonomics, office workers can reduce their exposure to computer-induced eyestrain.
BY JONATHAN DUBIN – Miami Herald
Computers have been revolutionizing the workplace for decades, but our eyes have been slow to adjust. Many workers in this high-tech era are confined to small spaces, staring at computer screens for hours on end. While workplace productivity has increased dramatically, eyestrain has been an unfortunate side effect, …