Categorie: "Thema: Gezondheid"

Spelen op kunstgrasvelden levert geen gezondheidsrisico’s

Van zaalvoetbal naar veldvoetbal is maar een kleine stap.
Moeten alle zaalvoetballers (zie vorig bericht) maar gaan kunstgrasveld voetballen aangezien kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s opleveren …. of gaat t hier om wat anders…??

Spelen op kunstgrasvelden levert geen gezondheidsrisico’s (BRON: Min. VROM)
Spelen op kunstgrasvelden levert geen gezondheidsrisico’s op. Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (Milieu) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De afgelopen maanden is er onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s door het gebruik van rubberinstrooimateriaal in voetbalvelden van kunstgras.
Naar aanleiding van de onrust over dit onderwerp heeft staatssecretaris Van Geel het RIVM verzocht advies te geven over de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels.

Verwijderen asbest nu ook door gewone aannemers: die/wie durft?

Sinds vrijdag is het zover: nu mag ook asbest verwijderd worden door gewone aannemers. Amper een half jaar geleden bleek dat asbestverwijderaars zich niet altijd hielden aan de geldende regels…. en nu zijn ze maar versoepeld. Tja ook een manier om mensen aan de regels te laten voldoen (regeren)… Ik denk die Van Geel durft… Maar wie durft? Van Geel? De aannemers? De slopende medewerker ook?

BRON: Min. SZW
Nieuwe regels voor verwijderen asbest – De regels voor het verwijderen van asbest veranderen per 28 juli 2006. Ook gewone aannemers mogen nu asbest verwijderen als het risico op vrijkomen van asbestvezels laag is. Voor werkzaamheden met hoog risico zijn in het nieuwe Arbobesluit de beschermende maatregelen juist aangescherpt.

Aanleiding voor de wijziging van het Arbobesluit is een Europese richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen de gevaren van asbest. In het verleden gold één wettelijke norm voor asbestverwijdering, waarbij ook in minder gevaarlijke situaties vergaande maatregelen verplicht waren.

Veel vragen over werken bij hitte

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen vier weken 574 vragen en 71 klachten over het werken bij hitte gekregen. Ruim de helft van die klachten kwam de afgelopen week binnen. In ruim eenderde gevallen was de problematiek dusdanig ernstig dat de Arbeidsinspectie er meteen een inspecteur op af heeft gestuurd.

Werken bij warm weer?

FNV Bondgenoten roept werknemers op bij de bond te melden als zij problemen hebben met hun werkgever over werken in het warme zomerweer. De bond wil graag weten of werknemers nog prettig kunnen werken met deze warmte, of hun werkgever maatregelen neemt om het draaglijker te maken of dat ze het allemaal zelf maar uit moeten zoeken.

Op de website van het FNV is de mogelijkheid om ervaringen achter te laten. Ook is er aan aantal praktische tips te vinden over hoe om te gaan met warmte op de werkvloer. Mensen kunnen ook bellen met de klantenservice van de bond op telefoonnummer 0900-9690 (lokaal tarief).

Nachtwerk en borstkanker: een oorzakelijk verband?

BRON: Gezondheidsraad 29 juni 2006 In 2002 heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in haar signaleringsrapport aandacht gevraagd voor de mogelijke relatie tussen nachtwerk en borstkanker bij vrouwen. De basis hiervoor was de publicatie in 2001 van een drietal arbeidsepidemiologische onderzoeken, waarin een verband zichtbaar werd tussen nachtwerk en het optreden van borstkanker. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad gevraagd naar de stand van wetenschap, naar een oordeel over de relevantie van het onderwerp voor het beleid en naar aanbevelingen voor verder onderzoek.

Relatie tussen nachtwerk en borstkanker
In 2005 werd een systematische review gepubliceerd van epidemiologische onderzoeken naar nachtwerk en borstkanker. Ook onderzoeken van cabinepersoneel in de luchtvaart werden hierin meegenomen. Daarnaast is in datzelfde jaar een Britse evaluatie verschenen over nachtwerk en borstkanker. De commissie maakt in dit advies mede gebruik van deze onderzoeken.
De uitgevoerde epidemiologische onderzoeken laten een verband zien tussen het verrichten van nachtwerk en een verhoogd voorkomen van borstkanker bij vrouwen. Of dit een oorzakelijk verband is, is onduidelijk.

Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid

Er is geen enkele aanwijzing dat UMTS-velden gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid), een slechter geheugen of verminderde reactiesnelheid veroorzaken. Dat constateren onafhankelijke onderzoekers van de Zwitserse Stichting voor onderzoek naar Mobiele Communicatie in het Zwitsers ‘replicatieonderzoek naar effecten van UMTS op welbevinden en cognitie’.

Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft de resultaten van dit zogeheten Cofam-II onderzoek, mede namens minister Brinkhorst (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken), dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.
De resultaten van dit Cofam-II onderzoek, geleid door dr. Peter Achermann van de Universiteit van Zürich, zijn eenduidig en helder. Er is geen enkel verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan UMTS-signalen. De resultaten zijn in lijn met wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt; basisstations en draadloze technologieën hebben geen korte of lange termijneffecten op de gezondheid. Staatssecretaris van Geel is blij met de duidelijkheid: "Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken, maar er is geen effect, ook niet een beetje".

Gezondheidsklachten blootstelling magnetische velden MRI scanners

"Bij mensen die regelmatig met MRI scanners werken kunnen tijdelijke, op bewegingsziekte lijkende, gezondheidsklachten ontstaan, die vaak gerelateerd worden aan hun aanwezigheid in de magneetvelden die om deze systemen aanwezig zijn (strooivelden). Naar verwachten zal in de nabije toekomst de intensiteit en de duur van de blootstelling aan deze magneetvelden toenemen door de ontwikkeling van sterkere magneten en nieuwe interventionele toepassingen." Aldus het promotieonderzoek van Frank de Vocht aan de Universiteit Utrecht dat hij op 18 mei 2006 verdedigd.

Uit onderzoek bij MR-technici blijken de intensiteit en de duur van de blootstelling aan de strooivelden gerelateerd te zijn aan de frequentie en het patroon van de ervaren gezondheidsklachten. De resultaten…

Werkgever mag rokende werknemers niet ongevraagd tegen zichzelf beschermen: rookkamer mag niet dicht!

De zorgplicht van de gemeente als werkgever gaat niet zo ver dat zij rokende werknemers ongevraagd tegen zichzelf mag beschermen door rookkamers te sluiten.

De feiten
De gemeente Schouwen-Duivenland wil de rookkamer van een gemeenteafdeling sluiten. De afdeling adviseert negatief en de ondernemingsraad stemt er ook niet mee in. Als het college toch de rookkamer sluit, roept de ondernemingsraad de nietigheid van het besluit in. De Bedrijfscommissie adviseert de gemeente om het besluit niet uit te voeren, maar opnieuw met de ondernemingsraad te overleggen. Dit overleg vindt niet plaats en de gemeente verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor de sluiting van de rookkamer. De reden is de bescherming van de gezondheid van medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis. Daar wordt nog aan toegevoegd dat de kamer kan worden gebruikt als vergaderruimte en dat roken tot arbeidsverzuim leidt, naar schatting 200.000 euro per jaar.

Zwangere vrouwen moeten minder werken

Zwangere vrouwen met stressvolle banen zouden vanaf het begin van hun zwangerschap niet meer moeten werken dan 24 uur per week. Dit zegt hoogleraar sociale geneeskunde aan het Amsterdamse AMC G. Bonsel. Het voorlopige advies komt voort uit de eerste resultaten van het ABCD-onderzoek, een studie naar de relatie tussen de leefgewoonten van zwangere vrouwen en de gezondheid van hun baby’s.

Tandartsen en bananen groeien krom. Alleen van tandartsen is bekend waarom: een prisma oplossing

Nu ben ik zelf weg van prisma’ s. De reden waarom kunt u wel raden … Afgelopen zaterdag (zie Lees verder… en in de Telegraaf) kreeg ik daar nog een extra reden bij: de prisma-bril. Een nieuw ontwikkelde bril die het mogelijk maakt om recht naar beneden te kijken terwijl je je hoofd recht houdt. Het blijkt te leiden tot een flinke (pijn)afname van nekschouder-klachten bij tandartsen. Een heldere kijk op goede arbozorg, lijkt mij!