Categorie: "Thema: Gezondheid"

Denk aan gezondheid werknemers: Geef architect niet de vrije hand!

Nu heb ik onderstaand gebeuren rondom De Mene, een multifunctioneel gebouwen complex van een paar jaar oud, (waarin oa. Lea Dasberg school is gevestigd) een beetje op afstand gevolgd (ik woon in de regio van Zutphen). Het nieuws en de rapporten kunt u hier lezen (november 2005). In het TV-programma TrosRadar is er zelf een item aan gespendeerd (december 2005). De politieke afronding heeft afgelopen week plaatgevonden.

De maatregel nav de eindconclusie wil graag hier nog eens onderstrepen: Geef de architect niet te veel de vrije hand en zorg dat er mensen bij de bouw zijn betrokken die kennis hebben van bouwtechnische en functionele eisen!

Ik kom regelmatig en spiksplinter nieuwe (kantoor)gebouwen waar het vaak wemelt van de klachten omdat esthetiek vaak voorrang heeft op functionaliteit en comfort. Architecten vergeten soms dat er gewerkt moet worden in de gebouwen die zij ontwerpen.

En iedereen die zegt of denkt dat wanneer hij nieuwbouwt "er door ontwerper toch wel rekening wordt gehouden met de laatste regels en het werkcomfort van de werkende mensen"? Sta even stil en lees onderstaand zoveelste bouwvoorbeeld….

Gewone aannemer mag ook asbestverwijderen: lekker goedkoop! veilig?

Als de plannen van Van Hoof goedkeuring van de Tweede Kamer krijgen wordt asbestsanering in flink aantal gevallen goedkoper. Gewone aannemers mogen, als volgens een risico-rapport het risico klein is, ook asbest verwijderen.

Heeft u als werknemer van een aannemer daar zin in?
En wat als het risico-rapport toch niet zo volledig of juist blijkt te zijn?
Moeten we ons in 2036 (over 30 jaar) opmaken weer allerlei claims van asbestslachtoffers of hun nabestaanden?
We gaan eindelijk geringe risico’s realistisch benaderen?