Categorie: "Thema: Stress"

MVO: denk naast arbo, mensenrechten en milieu nu ook aan dierenwelzijn

Een Kamermeerderheid heeft zich vanmiddag uitgesproken voor het opnemen van dierenwelzijn in de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid dat als doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren.  De motie die hiertoe was ingediend door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden veelal wordt afgemeten aan de mate waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu, komt het welzijn van dieren niet of nauwelijks aan bod.

Ik leef, beleef, werk, blog, vind … digitale onthullingen dodelijk voor carrière

Misschien een beetje off-topic maar voor de vele HRM-ers wel een interessant of herkenbaar stukje.

Ik blog en publiceer er op internet vrolijk op los. Nooit beseft dat het mijn carrière kwaad kon doen. Nu blijkt dat veel HR-managers die moeten beslissen over het aannemen van medewerkers vaak internet gebruiken om de achtergronden van sollicitanten te achterhalen. Dan zal "Jan Jansen" of "Wim de Vries" daar niet zo’n last van hebben (of van al zijn webloggende naamgenoten juist wél?) maar mensen zoals ík én bijvoorbeeld Jan Pronk des te meer…
Misschien dat Jan (onze webloggende VN-gezant in Darfur) hier binnenkort ook over kan meepraten of vind hij het (of een leeftijd van 66) welletjes met zijn carriere?

Bron Managersonline: 30 oktober 2006Internet heeft het dagelijkse leven en werk zoeken voorgoed veranderd. Maar er is een keerzijde. Ook potentiële werkgevers kennen de weg op het www en lezen wat er zoals vermeld staat in blogs en die foto’s van dat feestje dat zo uit de hand liep bekijken. En op basis daarvan besluiten dat je toch niet zo geschikt bent voor een functie in hun bedrijf. Dit is minder vergezocht dan het lijkt. Volgens onderzoek van CareerBuilder.com gebruikt een kwart van de Amerikaanse HR-managers inmiddels Google of andere internetzoekopties om meer te weten te komen over sollicitanten. Tien procent gaat zelfs verder dan ‘googlen’ en betrekt ook sociale netwerken en fora in de screening van kandidaten. Uit het onderzoek, waarvoor meer dan 1.000 HR-managers ondervraagd werden, bleek dat niet minder dan de helft al eens één of meerdere kandidaten afgewezen heeft op basis van wat ze vonden op het web. Dit geldt zelfs voor tweederde van de managers die via sociale netwerksites naar informatie zochten.

Dubbele strafeis bij geweld tegen hulpverleners

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een twee keer zo hoge straf eisen tegen mensen die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners en andere publieke dienstverleners. Dat zal ook gebeuren bij geweld tegen mensen die door moedig optreden proberen te verhinderen dat een geweldsdelict wordt gepleegd (‘burgermoed’).

Dat staat in een donderdag gepresenteerd actieplan van de overheid om geweld en agressie tegen mensen met een publieke taak terug te dringen. Daarbij gaat het onder meer om ambulancepersoneel, medewerkers van de sociale dienst, agenten, brandweerlieden, buschauffeurs, conducteurs en ziekenhuispersoneel.

Geweld tegen hen is een „volstrekt verwerpelijk fenomeen”, zei minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken)…

Lachen als agressiebestrijding

Ik weet niet of het toeval is maar deze twee berichten stonden afgelopen week in de krant "Slachtoffer lacht, geen buit voor overvallers" en "Staatssecretaris volgt als eerste weerbaarheidstraining voor winkelmedewerkers".

En dan gaan direct mijn gedachten met me aan de haal…
- zijn deze nieuwe inzichten (lachen tegen agressie/overvallen) wel verwerkt in de nieuwe online cursus?
- heeft die mevrouw dan de cursus al gevolgd?
- misschien is die cursus voor van Hoof (SZW) wel handig gezien de toenemende weerstand rondom de invoering van de nieuwe Arbowet……
- …

Slachtoffer lacht, geen buit voor overvaller
Twee personen die de gokhal in Lemmer wilden overvallen kwamen van een koude kermis thuis omdat de bedreigde eigenaresse dacht aan een grap. Het duo kwam gemaskerd de gokhal binnen en eiste geld. De eigenaresse moest lachen om het dreigement, waarna de twee afdropen. Pas later realiseerde…

AD: Oud-werknemers eisen schadeclaims van NS

De NS kan zeker zeven zware claims van oud-werknemers verwachten. Zij eisen genoegdoening, omdat ze arbeidsongeschikt zijn geworden door het ontbreken van goede opvang na zelfdodingen en geweldsincidenten.
Ex-hoofdconducteur Jan Haanstra is tot nu toe de laatste NS’er die de stap naar de rechter heeft gezet. Hij maakte tussen 1983 en 1999 tien zelfdodingen mee en kreeg honderden malen te maken met agressieve reizigers. Daardoor liep hij een posttraumatische stress- stoornis op.
Alleen na een bedreiging met een mes werd hij geholpen door de bedrijfspsycholoog. ,,Na een zelfmoord kreeg je alleen een kop koffie, werd er gevraagd of alles in orde was en hoe laat je morgen dacht te beginnen,’’ zegt Haanstra.
Advocaat Thomas van den Beld van Van Veen Advocaten eist namens vakbond FNV Bondgenoten voor de Zwollenaar schadevergoeding: om te beginnen 50.000 euro smartengeld, plus bedragen voor gemiste inkomsten in het verleden en de toekomst. De totale claim loopt in de tonnen. De FNV heeft nog twee soortgelijke zaken lopen tegen de NS. Bron: AD

Werkgevers onbekend met gedragscode klokkenluiders

De meeste werkgevers zijn niet bekend met de gedragscode voor het melden van misstanden in bedrijven door klokkenluiders. Dit blijkt uit een onderzoek naar zelfregulering bij klokkenluidersregelingen dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gedaan. Wel hebben de meeste bedrijven voorzieningen waarvan klokkenluiders gebruik kunnen maken. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt in een brief aan de Stichting van de Arbeid, die de gedragscode heeft opgesteld, hoe de code hoger op de agenda kan komen te staan van werkgevers, brancheorganisaties en CAO-partijen. De Geus heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd.

Werkstress: meer alcoholgebruik, minder seks

Bron: Planet:
Uit Brits onderzoek is gebleken dat mensen die hard werken een grotere kans hebben om alcoholverslaafd te worden.
Een op de drie mannen grijpt naar de fles om aan de werkgerelateerde stress te ontsnappen. Meer dan 17 procent van de mannen zoekt hulp omdat ze de stress niet aankunnen.

Volgens de onderzoeken maken de mannen zichzelf ziek door niet naar een oplossing voor het probleem te zoeken, maar door het probleem te vermijden door zich te verliezen in alcohol.

Geweld tegen brandweer neemt toe

Ik heb er al eens eerder over gehad: geweld/agressie tegen mensen di e zorg verlenen/ helpen: agressie tegen ziekenhuis personeel en ambulance personeel. Gisteren is er een rapport geopenbaard over de agressie tegen brandweerpersoneel.
Van de agressie tegen hulpverleners begrijp ik nou helemaal niks…

Geweld tegen brandweer neemt toe (Bron Min. BZK)

Het geweld tegen de brandweer neemt toe. Een kwart van de brandweerlieden vindt zelfs dat het geweld onbeheersbaar is geworden. De ernst en omvang van geweld tegen de brandweer maken een gerichte aanpak noodzakelijk. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van BZK…

Neem babies, honden en geiten mee naar het werk!

Ik kwam onderstaand succesverhaal tegen van een bedrijf dat drastische maatregelen trof om (vrouwelijke) medewerkers niet kwijt te raken na een zwangerschap en betrokken te houden bij het werk. Ze mochten na hun zwangerschap hun babies mee naar het werk nemen en wat bleek HET WERKT als een tierelier. De medewerkers bleven in dienst en inmiddels komen er dagelijks 33 babies mee naar het werk en is het bedrijf erg gegroeid en succesvol geworden! Is dit geen goed initiatief voor Nederlands werkgevers om op grotere schaal toe te passen?
.
Bringing baby to work: Disrupting or not
Allowing employees to bring newborns to the office may sound crazy, but it helped my business thrive. (FORTUNE Small Business) – When four of my top employees told me in one six-week period that they were pregnant, I realized …

1.560 agressie-incidenten per jaar in ziekenhuizen

Even rekenen 1560 agressie incidenten per jaar = 30 per week = ruim 4

per dag! Daarnaast hoorde ik vandaag dat ook het Ambulancepersoneel zo vaak te maken had agressie en met diefstal uit ambulance auto’s. Dan hebben we het nog niet eens over de incidenten die NIET worden geregistreerd. ….."daar word ik niet vrolijk van" …..

BRON: ANP Agressie is een groeiend maatschappelijk probleem en komt ook voor in ziekenhuizen. In 2005 registreerden 29 ziekenhuizen die deelnemen aan het project Veiligezorg(r), gericht op het voorkomen van agressie in ziekenhuizen, gezamenlijk 1.560 agressie-incidenten. In 2004 registreerden 24 ziekenhuizen 1.145 incidenten.

Met het project Veiligezorg(r) wil de StAZ deze agressie aanpakken en zoveel mogelijk voorkomen. In het kader van Veiligezorg(r) worden agressie-incidenten geregistreerd. Steeds meer ziekenhuizen registreren hun incidenten hetgeen een toename van het totaal aantal geregistreerde incidenten tot gevolg heeft. Waar het aantal deelnemende ziekenhuizen in 2005 ten opzichte van 2004 met ongeveer 20% toenam, nam het aantal geregistreerde incidenten met ruim 35% toe. Peter Peerdeman, projectleider Veiligezorg: ‘De oorzaak van de toename in het aantal geregistreerde incidenten in ziekenhuizen ligt in het ‘registratie-effect’. Dat wil zeggen dat in het eerste jaar van registratie het gemiddelde aantal incidenten per afdeling toeneemt. Ziekenhuizen beginnen het project Veiligezorg(r) vaak op de afdeling Spoedeisende Hulp en breiden het later verder uit naar andere afdelingen. Deze uitbreiding brengt uiteraard ook een toename met zich mee van het aantal geregistreerde agressie-incidenten. De gegevens van 2005 laten een verzwaring van de agressie-incidenten zien, het aantal geweldsincidenten neemt toe. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat ondanks deze toename, uit de gegevens ook naar voren komt dat de persoonlijke gevolgen van letstel of
schade afnemen. Medewerkers in ziekenhuizen voelen zich dus wel veiliger.’