Als veiliger kan dan de wet, moet het veiliger!

Ik ben altijd geinteresseerd in rechtspraak. Niet dat ik jurist ben, maar uitspraken helpen meestal om wetgeving beter te begrijpen en kun je gebruiken bij adviezen richting klanten. Nu staat iedere uitspraak meestal op zich en vind ik ze meestal lastig leesbaar. Maar is mijn interpretatie juist als ik concludeer op basis van onderstaande uitspraak??

"Als blijkt dat een machine veiliger gemaakt HAD KUNNEN worden dan normen voorschrijven, dan had een werkgever daarvoor MOETEN zorgen"

"Een werkgever moet rekening houden met onoplettend gedrag bij gebruik machines".

Ondanks dat de werknemer is voorgelicht, de machine voldoet aan alle eisen/normen, bewezen is dat de werknemer onoplettend is geweest, de arbeidsinspectie na onderzoek geen overtredingen heeft geconstateerd).

Lees de samenvatting (hieronder) of de gehele uitspraak van het Gerechsthof van Den Bosch.

Inhoudsindicatie: Bij de beantwoording van de vraag of <bedrijf> heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar als werkgever mocht worden verwacht, mede bezien de specifieke gedragingen van de werknemer die tot het ongeval hebben geleid, en het ervaringsfeit van mogelijke onoplettendheid van een werknemer bij de bediening van deze machine, is zowel de voorzienbaarheid van die gedraging van belang alsmede de mogelijke maatregelen die redelijkerwijs van de werkgever mogen worden verwacht ter verkleining van de risico’s. In dit geval acht het hof de nadien aangebrachte veranderingen in ieder geval zodanig dat daardoor de wasmachine, kennelijk ook in de visie van <bedrijf>, veiliger is geworden, waardoor de kans op een ongeval is verminderd, waarbij het hof uitdrukkelijk in het midden laat of daardoor een foutieve afsluiting en aansluiting van de slangen in de toekomst en een ongeval als het onderhavige zouden kunnen worden voorkomen. Het op dit punt gedane specifieke bewijsaanbod wordt mitsdien als niet terzake dienend verworpen. Onder deze omstandigheden mocht redelijkerwijs van <bedrijf> worden verwacht dat zij de genoemde aanpassingen aan de machine had laten uitvoeren teneinde de veiligheid van die machine te verhogen.

Lees ook:Gaat nieuwe Arbowet in rook op?
Lees ook:Dood schilder Catshuis gevolg tijdsdruk regering?
Lees ook:Kasreinigingsbedrijven willen veiliger werken
Lees ook:EU commissie: Ontmantelen schepen moet veiliger
Lees ook:Werkgever zorg voor gezond privégedrag werknemers!

4 reacties op “Als veiliger kan dan de wet, moet het veiliger!

 1. Rob Poort

  Volgens mij is denk ik ook van belang de volgende zinsnede in de uitspraak:

  Van de werkgever mag ook worden verwacht dat hij onderzoekt of afdoende preventieve maatregelen mogelijk zijn dan wel of een veiliger werking van de machine mogelijk is, en zo dat niet het geval is, of op een effectieve manier voor het gevaar kan worden gewaarschuwd.
  In dat kader is van belang met welke mate van waarschijnlijkheid de niet naleving van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

  Dit staat dus helemaal los van welke wettelijke bepaling ook!! Het gaat over de eigen verantwoordelijkheid en het eventuele maatwerk (dat willen de werkgevers toch zo graag?). Enfin, dan kom je uit bij het (kern)begrip Goed werkgeversschap!

    /   Beantwoorden  / 
 2. Ronald Hoevers

  Beste Rob,
  Bedankt voor je deskundige aanvulling. Mooie + informatieve website heb je overigens.
  Mvgr
  Ronald

    /   Beantwoorden  / 
 3. H. de Jong

  Juridisch klopt het m.i. wel maar van de andere kant vindt ik het wel erg ver gaan om een bedrijf (arbo}strafrechtelijk of bestuursrechtelijk te “straffen”.

  Civielrechtelijk kan ik er wel mee uit de voeten.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.