Categorie: "Thema: Veiligheid"

Minder ongevallen op het werk

Het aantal ongelukken op het werk is van 2000 tot en met 2004 afgenomen. Dat hebben onderzoeksinstituut TNO en adviesorganisatie Consument en Veiligheid vrijdag gezegd. Volgens de twee instellingen daalde het aantal arbeidsongevallen met als gevolg letsel en verzuim in de periode met 17 procent. In de eerste vier jaar van deze eeuw ging het aantal ongevallen op het werk met ziekenhuisopname met 22 procent omlaag. Het aantal doden als gevolg van een arbeidsongeval verminderde zelfs met 29 procent.

Als veiliger kan dan de wet, moet het veiliger!

Ik ben altijd geinteresseerd in rechtspraak. Niet dat ik jurist ben, maar uitspraken helpen meestal om wetgeving beter te begrijpen en kun je gebruiken bij adviezen richting klanten. Nu staat iedere uitspraak meestal op zich en vind ik ze meestal lastig leesbaar. Maar is mijn interpretatie juist als ik concludeer op basis van onderstaande uitspraak??

"Als blijkt dat een machine veiliger gemaakt HAD KUNNEN worden dan normen voorschrijven, dan had een werkgever daarvoor MOETEN zorgen"

"Een werkgever moet rekening houden met onoplettend gedrag bij gebruik machines".

Ondanks dat de werknemer is voorgelicht, de machine voldoet aan alle eisen/normen, bewezen is dat de werknemer onoplettend is geweest, de arbeidsinspectie na onderzoek geen overtredingen heeft geconstateerd).

Lees de samenvatting (hieronder) of de gehele uitspraak van het Gerechsthof van Den Bosch.

Dood schilder Catshuis gevolg tijdsdruk regering?

Iedereen denkt altijd dat ongevallen plaatsvinden door stommiteiten van de betrokken werknemer(s). Hoe vaak wordt niet gezegd: "Dat is gebeurd omdat hij zelf iets deed wat niet mocht"…."Hij weet zelf heel goed dat ie dom heeft gehandeld"…
Maar veelal is een ongeval een samenloop van omstandigheden en een resultante van meerdere factoren waarvan "de domme actie" een meestal slechts één van velen is en niet de belangrijkste …. !

Zie onder wéér zo’n bericht.
Factoren: thinner-werkwijze-geen ventilatie–slapende/nalatige werkgever-tijdsdruk- etc.?

Is de haasthebbende regering Balkende/Min AZ ook zo’n indirecte factor?