Categorie: "Arbodiensten"

Boaborea: 2 miljard euro omzet?… Was het maar waar!

In reactie op het bericht uit de Tweede Kamer van afgelopen week (op 7 november over de groei van het aantal reintegratiebedrijven, de slechte kwaliteit/resultaten en het gemak waarmee 2 miljard subsisdie werd binnengehaald doorr reintegratiebedrijven) is de brancheorganisatie Boaborea van de arbodiensten en reintegratiebedrijven gekomen met een persbericht als tegengeluid.

Cliënt is niet gebaat b ij wildgroei aan re-integratiebedrijven
De re-integratiebedrijven zijn het zat om op basis van verkeerde cijfers beoordeeld te worden. Allerlei uitgevoerde studies – van rekenkamer tot klanttevredenheidsonderzoek van sociale diensten, UWV en CWI – hebben kritiek op delen van de uitvoering van die partijen. Wat al te gemakkelijk wordt de kritiek richting commerciële re-integratiebedrijven geleid. En dat terwijl slechts 17% (zo'n € 360 mln en zeker geen € 2 miljard!) van het totale budget dat omgaat in het publieke domein, wordt besteed bij die private re-integratiebedrijven. De rest van het budget blijft bij UWV en gemeenten of zit vast in gesubsidieerde arbeid.

Kan ik arbodienst van het jaar 2007 worden?

De verkiezing van ‘De arbodienst van het jaar 2007’ is kort geleden gestart. Volgens de initiatiefnemers is het eerste onafhankelijke onderzoek naar Arbodienstverlening in Nederland. Het initatief van Dialoque Media (bekend van "De ArboParade" en het vaktijdschrift "InZiekteEnVerzuim" zit) is te prijzen. Het eerste onderdeel van de verkiezing zijn internet peilingen. Het nadeel van interpeilingen is dat ze te manipuleren zijn. Voorbeelden van internetweblog Geenstijl.nl te over: GeenStijl manipuleert Trouw-peiling; Slogan Wc-eend 'beste ooit' dankzij GeenStijl; GeenStijl chips een feit!   

Nu vraag ik me af: kan ik als arboweblogger en dus die andere deelnemers aan die verkiezingen ook, dergelijke peilingen beinvloeden?  Ik kan me voorstellen dat ArboUnie, ArboNed of Achmea meer klanten kunnen bewegen om te gaan stemmen dan "regionaal Arbodienstje X"…
We kunnen het proberen… Ga naar de invullijst en stem op "PRISMA Arbozorg" (mijn eigen arbo-adviesbureautje) KLIK HIER VOOR DE LINK: alvast bedankt. En heten onze mystery guest….

Meer mensen langer en gezonder aan het werk

Boaborea presenteert actieprogramma

Alleen door concrete maatregelen kan de arbeidsparticipatie substantieel worden verhoogd. Het veranderen van wet- en regelgeving ligt zo'n beetje achter ons. Het gaat er nu om dat daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in gezondheid op het werk en in het daadwerkelijk kansen bieden aan hen die nu nog niet meedoen. En juist nu de arbeidsmarkt aantrekt moeten die kansen benut worden. Boaborea, de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit heeft met diverse betrokkenen aan haar actieprogramma gewerkt en levert de komende vier jaar haar bijdrage door zich te committeren aan een ambitieuze inzet.

Stigas wint Europese prijs arbo en jongeren

Stigas wint Europese Good Practice Award met project rond agrarische jongeren & arbo

Stigas heeft een Europese prijs gewonnen voor het project ‘Heb jij een goed idee?' dat Stigas samen met SOLLT heeft uitgevoerd in het leerlingwezen. De prijs is donderdagavond 22 maart in de Noord-Spaanse stad Bilbao uitgereikt tijdens het slotevenement van de Europese campagne ‘Start veilig'.

Minder ziektegeld na sportblessures

Ik heb het hier al eens vaker over gehad: verschuivende verantwoordelijkheid van de werkgever, de eisen die een werkgever tegenwoordig stelt aan zijn medewerkers (gezond leven) en het toenemende belang van eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Het wordt steeds duidelijker de werknemer draagt óók verantwoordelijkheid voor de prestatie of wanprestatie door zijn eigen werk- of privégedrag… Onderstaande uitspraak van het gerechtshof was duidelijk: de werkgever heeft terecht slechts 70% van zijn loon betaald (ipv de 100% conform CAO) tijdens de afwezigheid van de (vaak) geblesseerde (zaalvoetballende) medewerker.
In dit geval, mijns inziens, terecht; van de 4 jaar dat hij er werkte was hij 2 jaar afwezig door zaalvoetbalblessures…
De reacties uit vakbondskringen vond ik erg terughoudend of is ie juist realistisch met oog op de huidige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen?
Aan de andere kant zie we in de media gelijk allerlei generalisaties komen (zoals bovenstaande titel al suggereerd). Alsof iedere werkgever dit gegevn zal volgen of nú al volgt. Het zal zeker impact hebben en een aantal werkgevers de ogen doen openen, maar hopenlijk wordt er geen misbruik van gemaakt.
Mijn tip voor de werknemers van NL: ga lekker hardlopen op een rollerband, stop met roken en (te veel alcohol) drinken, eet niet tè vet maar gevarieerd en ga op tijd naar bed…..

Oeps dat is me dat laatste weer niet gelukt doordat arbo.blog.nl, sorry baas…

Minder ziektegeld na sportblessures
Een vrachtwagenchauffeur is terecht gekort op zijn ziektegeld omdat hij bleef zaalvoetballen, ook toen zijn werkgever hem had gevraagd te stoppen vanwege de blessures die hij daarbij opliep. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald. De werkgever mag volstaan met het betalen van 70 procent van het salaris, zoals in de wet is vastgesteld. De aanvulling tot 100 procent staat niet in de wet. Dat is een regeling die in de meeste cao’s is opgenomen. Voor de transportsector bestaat die cao-regeling ook. Toch vindt het hof…

ArboNed ziet geen stijging verzuim door hitte

De stijging in het aantal ziekmeldingen die Hudson constateert, wordt door ArboNed niet waargenomen. Hudson ziet het verzuim bij zijn 900 werkgevers met 10% stijgen ten opzichte van vorig jaar. ArboNed registreert geen significante verandering in het aantal ziekmeldingen, aldus een persbericht. Dagelijks staat ArboNed 50.000 werkgevers bij in verzuimaanpak.

Het bericht van Hudson haalde de voorpagina van de Telegraaf. De hitte lijkt echter lang niet voor alle werknemers aanleiding te zijn voor een ziekmelding De 1 miljoen werknemers die bij ArboNed onder contract zijn melden zich niet vaker ziek dan vorig jaar. De warmte is weliswaar een issue op veel werkvloeren, maar hoeft met een paar eenvoudige ingrepen geen aanleiding te zijn voor verzuim. Denk daarbij aan het verplaatsen van zwaardere werkzaamheden naar de ochtend of de namiddag, regelmatig drinken, korter werken, een hoofddeksel dragen, het dempen van felle lampen. En acceptatie dat het werktempo wat lager ligt dan normaal.
Eenvoudige afspraken tussen werkgever en werknemer bleken eerder deze zomer effectief te zijn bij de bestrijding van oranjekoorts. Ook toen steeg het verzuim niet.

Werk aan preventie: tegen vergrijzing en voor gezondheidsmanagement

Aandacht voor gezondheidsmanagement en preventie óók vanuit het maatschappelijk probleem van vergrijzing van de arbeidskrachten lijkt me een goede zaak!
Een nationale coalitie die op een sprankelende manier de mogelijkheden van integraal gezondheidsmanagement onder de aandacht brengt. Dat bepleitte Ton Schoenmaeckers, directeur van de Brancheorganisatie Arbodiensten BOA in een debat met PvdA Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker en lector Arbeid en Gezondheid Josephine Engels. Tijdens het debat gisteravond in Nijmegen schetste Engels de problemen van vergrijzing en de noodzaak om iets te doen aan preventie.

Opnieuw ontslaggolf Arbo Unie

De Arbo Unie gaat na twee eerdere bezuinigingsrondes 580 banen schrappen. Ongeveer 150 mensen zullen met gedwongen ontslag moeten. Eerder schrapte het bedrijf ook al ongeveer 580 voltijdsbanen. Toen moesten 350 medewerkers gedwongen met ontslag. Daarnaast vertrokken 365 medewerkers door natuurlijk verloop. Enkele jaren geleden telde de Arbo Unie nog 4000 medewerkers.