Poortwachter leidt tot minder WAO-uitkeringen. De Geus niet blij?!

Gister is gebleken dat de Wet verbetering Poortwachter inderdaad effect blijkt te hebben en voor minder WAO (nu WIA) instroom heeft geleid… Een groot succes dus maar …

Waarom was Minister de Geus (SZW) toch minder blij??

Hij heeft namelijk de harde ingrepen (strengere keuringen) in de WAO altijd verdedigd met het feit dat de dalende WAO-instroom niet het gevolg was van Poortwachter. Nu is er echter geen ontkennen meer aan …..

Krijgen onlangs her -en goedgekeurde WAO-ers ook gemengde gevoelens van De Geus’ ontboezeming?

Bron: MinSZW

Wet verbetering poortwachter draagt bij aan lager ziekteverzuim en minder nieuwe WAO-uitkeringen

De Wet verbetering poortwachter heeft bijgedragen aan een lager ziekteverzuim en minder nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Werkgevers en werknemers doen sinds de invoering van de wet (1 april 2002) veel meer om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Dit is de belangrijkste conclusie van een evaluatieonderzoek naar de werking van de wet. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoeksrapport naar het parlement gestuurd.
Met de Wet verbetering poortwachter zijn rechten en plichten van werknemers en werkgevers rond ziekteverzuim aangescherpt. Het doel is zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en daarmee arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Werkgevers die onvoldoende doen om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Zieke werknemers die weigeren mee te werken om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loondoorbetaling of, in het uiterste geval, met ontslag.
De in het onderzoek gepresenteerde statistische gegevens laten zien dat de verzuimcijfers in de periode 1999-2002 stabiel waren en daarna zijn gedaald. Bedroeg het ziekteverzuim in 2002 nog 5,3 procent, een jaar later was dit 4,7 procent en in 2004 4,6 procent. Het aantal toegekende WAO-aanvragen over die jaren was (afgerond) respectievelijk 80.000, 56.000 en 48.000.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Wet verbetering poortwachter goed past in het beleid op het terrein van werk en inkomen. Dat is erop gericht mensen die kunnen werken ook zo snel mogelijk (weer) aan de slag te krijgen. Werkgevers en werknemers in de arbeidsorganisatie spelen daarbij een primaire rol.
Wel zijn er volgens de onderzoekers mogelijkheden tot verbetering. Zo kan de informatie over de wet aan werkgevers en werknemers in het midden- en kleinbedrijf worden verbeterd. Inmiddels zijn er door betrokken partijen verschillende initiatieven genomen of gepland om tot verbetering te komen.
De Geus onderschrijft verder dat speciale aandacht nodig is voor de groep zieke werknemers zonder werkgever (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Het moet duidelijker worden wat deze werknemers en het UWV (waarvan ze ziektegeld ontvangen) concreet van elkaar kunnen verwachten als het gaat om (hulp bij) het zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

Lees ook:Advertorial: 5 tips om ziekteverzuim te beperken
Lees ook:Ziekteverzuim daalt snelst in sectoren met arboconvenant
Lees ook:Muffe kantoorlucht kost vijf miljard euro per jaar
Lees ook:CDA: aanpassen Arbowet om thuiswerk te stimuleren
Lees ook:Veel vragen over werken bij hitte

Eén reactie op “Poortwachter leidt tot minder WAO-uitkeringen. De Geus niet blij?!

  1. Frits ten Cate

    Het zijn cijfers over 2004. Niet te vroeg juichen. Voor een goed beeld moet je er eigenlijk de ww- en bijstandcijfers naast zetten. Iemand de WAO uitjagen betekent nog niet dat hij werk heeft.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.