Griepprik van de baas? injecteer in een goede werksfeer…

Tja, ook zo’n fenomeen van de laatste jaren. Een gratis griepprik van de baas, zodat een werknemer de gehele winter zonder het oplopen van een griepje kan doorwerken. Volgens het artikel een investering van 150 miljoen (250.000 wn die voor 70 euro een griepprik krijgen; besparing volgens Nyfer 570 miljoen). Het klinkt mij allemaal te mooi om waar te zijn. Allereerst is het altijd maar de vraag of je bent/wordt ingeent tegen het griepvirus dat er daadwerkelijk aan zit te komen van de winter. Het kan best zijn dat het virus muteert op weg naar Nederland en dan zitten we met zijn allen mooi te kijken of uit te zieken…. Daarnaast zijn er een prikken ook nog wel risico’s verbonden, hetgeen niet alleen blijkt uit de vier doden in Israel, maar ook aan de steeds meer geaccepteerde inzichten rondom de gevolgen van vaccinatiesprogramma’s (Bewegingen als "Kritisch prikken", dus niet klakkeloos, krijgen toch steeds meer aanhang/bijval).

En wat als de werknemer niet geprikt wil worden??

Beste gezonde werknemers en werkgevers: "Gewoon goed/gezond eten, voldoende bewegen en het geld besteden aan echte verbetering van werkplek (daar heb je het hele jaar wat aan) … dus injecteer in een goede werksfeer

BN-DeStem: Vaker gratis griepprik van de baas – Door Jasper van de Kerkhof – Onder de wol en uitzieken. Voor de meeste gezonde Nederlanders betekent een griepje niet meer dan tijdelijk ongemak. Maar voor werkgevers is de jaarlijkse verzuimgolf een strop. Steeds vaker bieden zij hun werknemers een gratis griepprik. In de rij voor de griepprik. Per jaar halen 250.000 werknemers zo’n vaccinatie. "Ziekteverzuim door griep is niet meer van deze tijd“, meent Ryan Hoogenboom. Hij is directeur van VaccinatieZorg, een bedrijf dat werkgevers ondersteunt bij preventieve vaccinatie-programma’s voor hun medewerkers. „Een prik is eenvoudig en goedkoop. De werknemer is blij want hij wordt niet ziek, de werkgever is tevreden want het verzuim loopt terug.“ Vier miljoen Nederlanders – ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid – krijgen jaarlijks een oproep van hun huisarts zich kosteloos te laten inenten tegen de griep. Wie niet tot de risicogroepen behoort en toch een prik wil, moet zelf betalen (25 euro voor het vaccin en 35 euro voor het huisartsconsult), of een beroep doen op de ziektekostenverzekering. Preventief inenten van werknemers tegen griep zit in de lift. Elk jaar neemt het aantal prikken met twintig tot dertig procent toe…

… schat Hoogenboom. „Maar vooralsnog is het een druppel op de gloeiende plaat, zo’n 250.000 vaccinaties op zes miljoen werkenden. De acceptatiegraad is de laatste jaren fors toegenomen, maar er is nog een lange weg te gaan.“ Een van de organisaties die zijn werknemers al jaren een gratis griepprik aanbiedt, is het departement van Volksgezondheid in Den Haag. „Dat regelen we intern, het vaccin betrekken we van de markt“, zegt woordvoerder Bas Kuik. „Tot nog toe hebben zich 300 van de 1700 werknemers aangemeld, maar de publiciteitscampagne moet nog beginnen.“ Ook minister Hoogervorst, de politieke baas van het departement, krijgt een prik. Hij behoort evenmin tot een risicogroep.

Maar er lijkt een kentering op komst, nu werkgevers steeds meer verantwoordelijk worden gesteld voor het ziekteverzuim van hun personeel. Medewerkers die dagen of soms weken uit de roulatie zijn, kosten de baas handenvol geld en stellen hem voor grote problemen als meerdere collega’s door een griepgolf zijn geveld. Jaarlijks gaat het om zo’n 570 miljoen euro, becijferde het onderzoeksbureau Nyfer.

FNV Bondgenoten ziet weinig heil in een door de baas verstrekte gratis griepprik. „Werkgevers zijn geen dokter, maar bemoeien zich steeds nadrukkelijker met de gezondheid van hun werknemers“, constateert woordvoerder Marco van Moort. „Ik vind dat er nogal veel heisa wordt gemaakt over een griepje. Werkgevers kunnen het geld voor die prik beter besteden aan bestrijding van werkgerelateerde ziekten, zoals stress of RSI.“ De vakbond plaatst ook vraagtekens bij het vrijwillige karakter van vaccinatie. „Natuurlijk kan niemand je verplichten. Maar wie een gratis prik weigert, wordt daar misschien door de baas of collega’s op aangekeken, zeker als hij of zij daarna griep krijgt.“

Directeur Hoogenboom van VaccinatieZorg spreekt tegen dat werknemers onder zachte druk staan om zich te laten vaccineren. „Sommigen zeggen dat ze geen prik hoeven omdat ze nooit ziek zijn. Nou, dan is het ook goed.“ Waarom krijgt eigenlijk niet iedereen standaard én gratis een inenting tegen de griep, zodat er de hele winter op volle kracht kan worden doorgewerkt? „Dat is financieel niet haalbaar“, zegt de woordvoerder van het ministerie. „Echt nodig is het ook niet. Veruit de meeste werkenden hebben voldoende weerstand om een eventuele griep zonder veel problemen te doorstaan.“

Lees ook:CDA: aanpassen Arbowet om thuiswerk te stimuleren
Lees ook:Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op
Lees ook:Boerenslaaf krijgt kwart miljoen euro
Lees ook:Lachen als agressiebestrijding
Lees ook:Naar aquarobics voor de knie op kosten van de baas

6 reacties op “Griepprik van de baas? injecteer in een goede werksfeer…

 1. Eric

  Citaat: “Bewegingen als “Kritisch prikken”, dus niet klakkeloos, krijgen toch steeds meer aanhang/bijval.”
  Maar er zijn ook andere geluiden te horen, zoals deze uit 2002: De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zich opnieuw bezorgd getoond over de misleidende beweringen van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). De VtdK besteedde er in het verleden ook al aandacht aan (zie o.a. Het Actieblad 2002). De NVPK probeert met horrorverhalen en pseudo-wetenschappelijke kletskoek ouders van jonge kinderen bang te maken voor vaccineren, waardoor de nu nog hoge vaccinatiegraad (97%) lager dreigt te worden. Dit brengt, behalve het individuele risico voor niet ingeënte kinderen, ook het gevaar mee dat ernstige ziekten, die dankzij het landelijk vaccinatieprogramma helemaal verdwenen waren, de kop weer opsteken. Men denke bijvoorbeeld aan de af en toe optredende epidemietjes van polio in Nederland die uitsluitend te wijten zijn aan het feit dat sommige ouders hun kinderen op levensbeschouwelijke gronden niet laten inenten. Een en ander is bijzonder actueel, nu de overheid besloten heeft tot massale inenting tegen meningococcen c-meningitis. Volgens de NVPK kan men ernstige infectieziekten beter homeopathisch en met andere kwakzalverij ‘behandelen’ dan door middel van vaccinatie voorkomen.”

    /   Beantwoorden  / 
 2. Ronald Hoevers

  Dat je kritisch op “Kritisch Prikken” bent is prima. De meeste artsen reageren op jouw manier en dat mag. Ieder zijn eigen visie.

  De essentie van mijn blog is niet zozeer dat ik kritisch ben op “het prikken” in het algemeen, maar dat ik het belangrijker vind dat werkgevers het geld beter kunnen besteden aan zaken op de werkvloer en het stimuleren van de gezondheid waar men er mijns inziens meer /langer wat aan heeft. In plaats van “weer een prik ergens tegen halen” en vervolgens weer terug naar de ongezonde werkplek of je ongezond gedragen en eten…

  Ben benieuwd wat je dààr van vindt als medicus (ik neem -vooringenomen, waarvoor mijn excuses- maar even aan dat je dat bent vanwege je reactie) …

    /   Beantwoorden  / 
 3. Ronald

  De griep komt eraan. Wie zich nu nog wil beschermen, is meestal te laat.

  AMSTERDAM – Nederland wacht komende weken een griepgolf. Althans, daarvoor waarschuwt het EISS, het Europese instituut dat de verspreiding van het influenzavirus in de gaten houdt.

  http://www.fd.nl/ShowKrantArtikel.asp?Context=K%7C2007%2D1%2D26&KrantArtikelId=564410

  Volgens het EISS is het aantal griepgevallen in Griekenland, Nederland, Noord-Ierland, Spanje en Zwitserland de afgelopen twee weken gestegen van een laag naar een gemiddeld niveau. Het instituut denkt dat de aantallen zich snel zullen vervier- of vervijfvoudigen. Voor de goede orde, het gaat hier om de ‘ordinaire’, jaarlijkse griep, het zogeheten influenzatype A, variant H1. Niet om de veel dodelijkere vogelgriepvariant.

  Nu spoorslags naar de huisarts rennen voor een griepprik, is verspilde moeite. Daarvoor is het te laat, zegt hoogleraar epidemiologie Roel Coutinho, sectordirecteur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  ‘Het heeft nauwelijks zin om nu nog een prik te gaan halen. Het vaccin is moeilijk te krijgen en het duurt enige tijd voordat het beschermt. Bovendien is het ook niet zo’n vreselijk goed vaccin. Het influenzavirus verandert elke keer een beetje van karakter en het vaccin is gebaseerd op de stammen die het jaar daarvoor het meest voorkwamen. Het virus dat er nu aan komt, kan net iets anders zijn’, aldus Coutinho.

  Adam Meijer, viroloog en coördinator bij EISS, erkent dat zo kort voor een griepgolf inenting weinig effect heeft. Maar de waarschuwing heeft wel degelijk zin. ‘Je kunt wat meer hygiëne in acht nemen, zoals vaker je handen wassen en niet in je handen niezen of hoesten. Huisartsen kunnen zich voorbereiden op een grotere stroom patiënten en bedrijven op meer uitval van personeel. In het uiterste geval zouden scholen kunnen besluiten om de deuren te sluiten, zoals onlangs in Bulgarije is gebeurd.’

  Nergens in Europa is de grieppreventie zo massaal als in Nederland. Om een vroege uitbraak voor te zijn worden jaarlijks tussen half oktober en half november ruim 3,2 miljoen vaccins gratis verspreid via de huisartsen. Die mochten afgelopen jaar euro 9,18 per injectie vragen.

  Voor de aankoop en de distributie ervan zorgt het Nederlands Vaccin Instituut. Dat schrijft ieder jaar een aanbesteding uit. In 2006 sleepten Solvay en Sanofi-Pasteur-MSD de bulk van de order binnen.

  Erg druk over het mogelijke ziekteverzuim lijken bedrijven zich niet te maken. Het grootste Nederlandse farmaconcern GSK, dat een klein deel van het vaccin leverde, gaat gratis vaccins aan het personeel uitdelen. Maar zo ver is het nog niet.

  Hoeveel Nederlanders voor eigen rekening een prik halen, is onduidelijk. Bij koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland is de woordvoerder niet aanspreekbaar. Hij ligt ziek thuis. Met griep.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Bart Wilke

  Het is van belang om geen appels met peren te vergelijken: verkoudheid vs griep, RSI vs griep, etc.
  Pak ieder onderwerp afzonderlijk aan!
  Een griepprik beschermt voor ongeveer 80% tegen het krijgen van de griep en werkt daarnaast ook nog eens beschermend tegen overige luchtweginfecties. Hierdoor neemt de tevredenheid onder de mensen toe en het ziekteverzuim af.
  In tegenstelling tot werd vermeld is een griepvaccinatie volkomen veilig zolang de juiste criteria worden gevolgd. Wat ook niet werd vermeld is dat het vaccin in Israel een ander type betrof.

    /   Beantwoorden  / 
 5. WERKBEOORDELING.NL

  Ondanks de in Nederland doorgaans goed geregelde arbeidsvoorwaarden, heerst er desondanks regelmatig een slechte werksfeer achter gesloten deuren van de werkgever. Het verschil in machtsverhouding tussen werkgever en (de volledig financieel afhankelijke) werknemer is in veel gevallen de voedingsbodem voor mismanagement en een slechte behandeling van eigen personeel.
  Voortdurende opvoering van werkdruk, verantwoordelijkheden, administratieve procedures, verlegging van grenzen en negeren van een negatieve werksfeer, leiden op de lange termijn tot vertrek van werknemer, waarna de zoektocht naar een nieuwe werkgever begint, in de hoop op betere tijden.

  Werkgevers hebben veelal uitgebreide procedures en middelen om nieuw personeel kritisch te kunnen beoordelen. Werknemers daarentegen hebben dergelijke mogelijkheden niet en weten doorgaans maar weinig af van de nieuwe werkgever, alvorens zij zich aan haar gezag onderwerpen.

  Uiteraard hebben werknemers ook de behoefte om werkgevers (al dan niet vooraf) te kunnen beoordelen en daarom biedt Werkbeoordeling.nl werknemers de mogelijkheid, om werksfeer beoordelingen te kunnen delen via onze website. Zo kunnen werknemers bij ons anoniem, snel en eenvoudig beoordelingen geven en bekijken, zonder aantasting van de werkgever’s privacy.

  Dit zorgt ervoor, dat werknemers nu ook op voorhand een goed beeld kunnen krijgen van werkgevers en hierdoor de beste werkgevers kunnen selecteren. Om neutraal te blijven hebben wij ervoor gezorgd, dat beoordelingen even positief als negatief kunnen zijn en er alleen cijfers worden gegeven.

  Wij zijn van mening, dat zowel werknemer als werkgever hier voordeel uit zullen halen, omdat werkgevers hierdoor gemotiveerder zullen zijn, negatieve beoordelingen te voorkomen en positieve beoordelingen te stimuleren, door beter toezicht onder leidinggevenden. Werkbeoordeling.nl is voor een gezond werkklimaat en de daaruit voortvloeiende gezonde bedrijfsresultaten.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Joop

  Jammer dat in het algemeen de werkgevers de kosten betalen voor deze diensten.
  Zeg ik hier genoeg mee ?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.