Ontwikkelingen VCA cursussen en examens

Er zijn een aantal wijzigingen ophanden in de VCA wereld. Zo worden de VCA eindtermen op de schop genomen waardoor er een nieuwe opzet komt qua hoofdstukken en onderwerpen. Verder zullen er vanaf 1 september 2017 uitsluitend nog digitale VCA examens worden afgenomen en worden er op dat moment andere vraagvormen geïntroduceerd.

De VGMbox is een voorloper op het gebied van digitale VCA cursussen en voert momenteel de nodige wijzigingen door om de nieuwe vorm van VCA aan te kunnen bieden op al onze locaties.  

Overgang naar 100% digitale examinering

De VCA examens moeten steeds meer via Computer Based Testing (CBT) worden afgenomen. Toezichthouder VCA Infra en de examenbureaus hebben besloten dat vanaf 1 september 2017 alle VCA examens verplicht digitaal moeten worden afgenomen. Ons examenbureau is vooruitstrevend en is sinds 1 januari 2017 al overgaan tot zo veel mogelijk digitale VCA examens. Een voordeel van digitale examinering is dat de VCA voorleesexamens inmiddels ook beschikbaar zijn in het Engels, Pools, Turks en Portugees. Verder zien VCA examen kandidaten bij het afsluiten van hun digitale examen direct of zij voldoende punten hebben behaald om te slagen. Bij papieren examens kon het tot 3 werkdagen duren voordat kandidaten op de hoogte werden gebracht van hun examenuitslag.

Wijzigingen VCA eindtermen

De VCA eindtermen bestaan uit de eisen waaraan VCA lesmateriaal moet voldoen, hierop worden tevens de VCA examenvragen gebaseerd. Momenteel bestaan de VCA eindtermen uit veel losse onderdelen met theoretische details en weinig context, daardoor wordt er vooral getoetst op feitenkennis. Het doel is om de losse onderdelen te bundelen in grotere eenheden, met meer praktijkgerichte eindtermen de werksituatie centraal te stellen en ook toepassingsvragen op te nemen in de VCA examens. Hierdoor komt veilig werken in een werkcontext centraal te staan. Onderstaand is de beoogde indeling van de eindtermen qua hoofdstukken en onderwerpen te vinden:

 1. Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Regelgeving en veiligheidsregels
  • Overleg en inspecties
  • Preventie
 2. Uitvoeren van de werkzaamheden
  • Werkplek
  • PBM
  • Arbeidsmiddelen
  • Speciale werkzaamheden en omstandigheden
 3. Beheersen van specifieke gevaren

  • Gevaarlijke stoffen
  • Elektriciteit en straling
  • Brand en explosie
 4. Beheersen van incidenten en noodsituaties
  • Ongevallen
  • Noodsituaties

Nieuwe vraagvormen VCA examens

De nieuwe eindtermen in combinatie met het feit dat de examens alleen nog maar digitaal (CBT) gaan worden afgenomen, bieden de mogelijkheid om naast de bekende meerkeuze vragen ook andersoortige vraagvormen te gaan gebruiken.  VCA Infra gaat vanaf 1 september 2017 ook gebruiken:

 • Vragen met meervoudige antwoorden
 • Matrixvragen
 • Matching vragen
 • Ranking vragen

In zowel het VCA Basisveiligheid examen als het VCA VOL examen zal ongeveer de helft van de vragen volgens de nieuwe vormen worden gesteld. De overige examenvragen zullen door middel van de huidige multiple-choice vraagvorm gesteld blijven worden. Sinds oktober 2016 worden er na afloop van digitale VCA examens een aantal testvragen gesteld die volgens de nieuwe vraagvormen zijn geconstrueerd. Deze extra vragen tellen niet mee in het resultaat, VCA Infra onderzoekt hiermee hoe kandidaten op dit soort vragen scoren. De cesuur van de VCA examens met nieuwe vraagvormen wordt naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek aangepast.