Categorie: "Thema: Gezondheid"

Gezondheidsraad oordeelt over kankerverwekkendheid van acht stoffen

In de rapporten die Gezondheidsraad op 12 december over een achttal stoffen publiceerde, adviseert zij de overheid om een viertal nieuwe stoffen (cyclosporine, chlorozotocine, 5-azacytidine, broomdichloormethaan) als kankerverwekkend te beschouwen en de overige vier (vincristinesulfaat, vinblastinesulfaat, n-vinyl-2-pyrrolidon en iodoform) als verdacht kankerverwekkend.

Hoe krijgen we de werkende mens in beweging?

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen organiseerde de Expertmeeting Werkomgeving en bewegingsstimulering om deskundigen te laten brainstormen over bewegen op de werkvloer. De boodschap was kort samengevat geen gemakkelijke: niet bewegen is een arbeidsrisico.
Maar welke prikkels (langdurige) effectief zijn, daarover is nog weinig bekend. Er is geen succesformule die mensen aanzet tot bewegen. Bovendien kunnen maatregelen averechts werken wanneer mensen het gevoel hebben dat ze op slinkse wijze tot iets gedwongen worden. Het belangrijkste in het stimuleren tot beweging is de rol van het management of medewerkers met nauwe banden met of invloed op het management. Luister naar item op BNR nieuwsradio >>>

Nieuwe oorzaak luchtwegklachten bij verfspuiters ontdekt

Verfspuiters krijgen luchtwegklachten door blootstelling aan isocyanaten-oligomeren, een ingrediënt van harde lakken, waar nog geen normen voor bestaan. Dat concludeert Anjoeka Pronk in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde bij TNO, het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht en aan het UMC Utrecht. Pronk promoveerde op 29 november aan de Universiteit Utrecht.
In verven is het aandeel isocyanaten-monomeren, die makkelijk verdampen, al eerder verlaagd. Maar in plaats daarvan zijn isocyanaten-oligomeren gekomen. Dat zijn grotere moleculen die niet als damp vrijkomen maar wel als aerosolen, in de lucht zwevende deeltjes.

Thuiszorgmedewerkers gebaat bij dragen ruggordel

Jaarlijks heeft 44 tot 72% van de thuiszorgmedewerkers last van lage rugpijn. Het dragen van een ruggordel lijkt een zinvolle toevoeging om het aantal dagen met rugklachten te verminderen. Dit concluderen onderzoekers van Erasmus MC en VUmc in de vandaag verschenen editie van het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Internal Medicine.

Wat is zwaar in zwaar werk?

Vele handen maken toch licht werk, heb ik altijd geleerd.

Maar wie komt er tegenwoordig na een lange werkdag nog lichamelijk compleet uitgeput thuis? Een enkele stratenmaker of steigerbouwer misschien. Maar het overgrote deel van de Nederlanders werkt heden ten dage op kantoor of in andere lichamelijk lichte banen. Toch raken ieder jaar weer zo'n 50.000 Nederlanders arbeidsongeschikt. In de meeste gevallen worden ze juist ziek in 'lichte' banen.

Waarom rokers minder presteren…

Rokende werknemers lijken slechter te presteren dan hun niet-rokende collega's, zo blijkt uit onderzoek van Fortis Bank onder de eigen werknemers. Maar hoe dat komt, dat weet nog niemand….. Het eigen onderzoek van Fortis laat zien dat er een negatief verband bestaat tussen roken en de kwaliteit van het werk, want rokers presteren bij Fortis Bank minder goed dan niet-rokers. Het onderzoek was in eerste instantie bedoeld om het effect op de verzuimcijfers te meten, maar een oplettende stagiair zag ook opvallende correlatie met de verschillende individuele bonussen van rokende en niet-rokende medewerkers!

FNV Bouw pleit voor gezonder schilderwerk

-Campagne 'Ik Doe 't Gezond' voor schilders, werkgevers en opdrachtgevers -

FNV-voorzitter Agnes Jongerius geeft op 19 oktober verflessen aan Rotterdamse schildersleerlingen. Met de gastles start FNV Bouw de arbocampagne 'Ik Doe 't Gezond' voor schilders, werkgevers en opdrachtgevers zoals woningcorporaties. De bond gaat het belang van het gebruik van veilige, watergedragen verf binnenshuis nog eens goed uitleggen. Dat is hard nodig, want ondanks het verbod op binnenschilderwerk met oplosmiddelen blijkt 'foute' verf maar moeilijk uit te bannen.

Minister Donner: MAC-waarde houtstof niet omlaag

Hout is en blijft een belangrijke grondstof voor de meubelindustrie. Houtstof van hardhout is echter kankerverwekkend – daarom worden eisen gesteld aan de blootstelling van medewerkers. De vakbonden sturen aan op verdere verlaging van de wettelijke grenswaarde. De CBM en andere partijen achten dat technisch onhaalbaar. Minister Donner heeft het verlossende woord gesproken: vooralsnog blijft de huidige norm gehandhaafd.

Muziekleraren krijgen het voor hun oren

In een artikel uit een international wettenschappelijk arbeidshygiene tijdschrift (Journal of Occupational and Environmental Hygiene) is gebleken dat ca. 40 % van de muziekleraren gemiddeld toch te veel geluid (gehoorbeschadigende muziek/lawaai) op hun oren krijgen.

The Sound of Music may ruin your ears
ISLAMABAD: Music teachers are exposed to noise levels that could cause hearing loss, says a University of Toronto study.
Researchers used noise dosimeters to measure noise exposure for 18 music teachers from 15 high schools. They found that the peak noise level exceeded 85 decibels (dB) for 78 percent of the teachers.  As a comparison, a lawn mower produces about 90 dB.  While noise levels experienced by the teachers over the course of an average day were marginally acceptable, noise levels during music teaching periods could cause damage to the inner ear. The study concluded that, over an average eight-hour exposure, 39 percent of the music teachers faced potentially harmful noise levels.

FNV blij met arrest: meer dan 23 kg tillen voortaan taboe

Of de kop klopt met het arrest? In het arrest wordt gesproken over dat "50 en 200 kg wel veel is", maar volgens mij staat er nergens dat 23 de grens is…. MAAR te zwaar, te vaak, gedraaid, te ver, te hoog is wél een risico!

FNV blij met arrest: meer dan 23 kg tillen voortaan taboe  Werkgevers mogen voortaan hun personeel niet meer dan 23 kilo handmatig laten tillen. Doen ze dat wel, dan lopen ze het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bijvoorbeeld rugletsel bij een werknemer. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. FNV Bureau Beroepsziekten spreekt van een historische doorbraak. De impact van het arrest is groot, omdat in Nederland naar schatting zo'n 2,6 miljoen werknemers regelmatig zonder hulpstukken meer tillen dan 23 kilo. Aandoeningen van het bewegingsapparaat, waaronder rugklachten door zwaar tillen, zijn verantwoordelijk voor 39 procent van de kosten van arbeidsuitval en werkgerelateerde gezondheidszorg.