Gezondheidsraad oordeelt over kankerverwekkendheid van acht stoffen

In de rapporten die Gezondheidsraad op 12 december over een achttal stoffen publiceerde, adviseert zij de overheid om een viertal nieuwe stoffen (cyclosporine, chlorozotocine, 5-azacytidine, broomdichloormethaan) als kankerverwekkend te beschouwen en de overige vier (vincristinesulfaat, vinblastinesulfaat, n-vinyl-2-pyrrolidon en iodoform) als verdacht kankerverwekkend.

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evalueert en beoordeelt de Gezondheidsraad de kankerverwekkende eigenschappen van stoffen waaraan mensen tijdens de beroepsmatige uitoefening kunnen worden blootgesteld. De evaluatie en beoordeling worden verricht door de subcommissie Classificatie van Carcinogene Stoffen van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Raad.

Kankerverwekkend, niet genotoxisch
Op basis van de beschikbare gegevens leidt de commissie af dat één stof te weten cyclosporine (een stof dat de immunologische afweer bij patiënten bewust verlaagt bij een orgaantransplantatie) kankerverwekkend is voor de mens. Dit komt overeen met een classificatie in categorie 1 volgens de richtlijnen van de Europese Unie. De commissie concludeert verder dat cyclosporine niet genotoxisch is.

Kankerverwekkend en genotoxisch
Op basis van de beschikbare gegevens leidt de commissie af dat drie stoffen te weten chlorozotocine (cytostaticum dat wordt gebruikt ter behandeling van kanker), broomdichloormethaan (gebruikt bij de synthese van organische stoffen) en 5-azacytidine (cytostaticum dat wordt gebruikt ter behandeling van kanker) beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens. Dit komt overeen met een classificatie in categorie 2 volgens de richtlijnen van de Europese Unie. De commissie concludeert verder dat deze stoffen stochastisch genotoxisch zijn.

Verdacht kankerverwekkend
De commissie meent dat vincristinesulfaat (cytostatisch geneesmiddel dat wordt gebruikt ter bestrijding van kanker), vinblastinesulfaat (cytostatisch geneesmiddel dat wordt gebruikt ter bestrijding van kanker), N-vinyl-2-pyrrolidon (gebruikt bij de productie van polyvinylpyrrolidon en copolymeren) en iodoform (antiseptisch en desinfecterend middel) onvoldoende zijn onderzocht. Hoewel de gegevens het niet toelaten deze stoffen te classificeren als kankerverwekkend voor de mens of als moet beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens, is de commissie van mening dat waakzaamheid geboden is. De commissie adviseert daarom deze vier stoffen te classificeren als verdacht kankerverwekkend voor de mens. Volgens de richtlijnen van de Europese Unie komt dit overeen met een classificatie in categorie.

BRON: Arboportaal

Lees ook:Gezondheidsraad: Bitumen verdacht kankerverwekkend
Lees ook:EU commissie buigt zich over slavernij in ambassades
Lees ook:Doelvoorschriften in plaats van ’bouten en moeren’-richtlijnen
Lees ook:Arbeidsinspectie activiteiten met thema Gevaarlijke Stoffen
Lees ook:Poolse arbeiders slachtoffer van gevaarlijk werk

6 reacties op “Gezondheidsraad oordeelt over kankerverwekkendheid van acht stoffen

 1. Piracetam

  Deze indeling is complexer dan deze die in de bestaande Europese reglementering gebruikt wordt. Ook zijn de criteria voor de indeling van stoffen in een bepaalde klasse of categorie niet altijd gelijk aan de Europese criteria; voor de indeling van een stof naar giftigheid gebruikt GHS bv. andere grenzen voor de LD50 -waarden. Daardoor zullen sommige stoffen een andere indeling en etikettering krijgen in GHS.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Piracetam

  Voor stoffen met een EINECS of NLP nummer betekent dat dit voor de Europese Unie een “bestaande stof” is en gebruikt mag worden in de Europese Unie. Deze stof kan worden pre-registreerd.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Piracetam

  offen van de Raad, hierna kortweg angeduid als de commissie. In het voorliggende advies neemt de commissie N-vinyl-2-pyrrolidon onder de loep. N-Vinyl-2-pyrrsolidon wordt onder andere gebruikt bij de productie van polyvinylpyrrolidon en copolymeren.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Lenore Frederick

  offen van de Raad, hierna kortweg angeduid als de commissie. In het voorliggende advies neemt de commissie N-vinyl-2-pyrrolidon onder de loep. N-Vinyl-2-pyrrsolidon wordt onder andere gebruikt bij de productie van polyvinylpyrrolidon en copolymeren.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Mabel Stafford

  NO CANCER FOUNDATION is benaderd door verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders om de mogelijke schadelijke gevolgen van het door het Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil vaccins vast te stellen, De concentratie aluminium in het Gardasil-vaccin is alarmerend hoog, maar liefst 414 milligram per liter, lees hier Het American Cancer Society heeft het productieproces van aluminium geklasseerd als kankerverwekkend voor de mens, lees hier Aluminium veroorzaakt neuron dood. Aluminium is buitengewoon giftig gecombineerd met Kwik ( Thimerasol ). Het speelt een rol in neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, autisme, Parkinson, toevallen, coma, anderen), bloed-en vaatziekten, bot-en vaatziekten, en andere ernstige aandoeningen. Aluminium heeft geen bekende voordelen in het menselijk lichaam. Vaccinatie slachtoffer spreekt uit (Nederlands ondertiteld) Hiervoor heeft No Cancer Foundation Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij aangesteld, alle gegevens worden geplaatst op de website van No Cancer Foundation waarmee deze informatie toegankelijk is geworden voor alle bezorgde ouders.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Piracetam

  Reach vervangt het oude reglementaire kader van de Europese Unie aangaande chemische producten en dekt alle stoffen, ongeacht of ze gefabriceerd, geïmporteerd, gecommercialiseerd of gebruikt worden, in hun zuivere vorm of in verbindingen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.