VNG geeft duidelijkheid bij toezicht en handhaving asbestverwijdering

Deze week reageerde de VNG op het bericht 'Asbestbranche waarschuwt gemeenten: nieuwe richtlijn voor asbestonderzoek vergt extra handhavers'. In het bericht wordt melding gemaakt dat de handhaving op asbestverwijdering te kortschiet en er strenger/extra gehandhaafd dient te worden door de gemeenten.

 

Duidelijkheid over toezicht en handhaving bij asbestverwijdering

'Gemeenten houden niet genoeg toezicht op bedrijven die asbestvoorschriften overtreden’, aldus het Platform Asbestverwijdering. Het blijkt nodig deze eenzijdige voorstelling van zaken in de juiste context te plaatsen. Wij hebben de diverse verantwoordelijkheden voor asbestverwijdering nog eens kort samengevat.  Als asbest niet volgens de voorschriften verwijderd wordt, dan is de overtreder en niet de overheid daarvoor verantwoordelijk. De overheid houdt steekproefsgewijs toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Bij een overtreding wordt per geval bezien welk handhavingmiddel effectief én proportioneel is.

Verantwoordelijkheidsverdeling
Asbestverwijderaars moeten altijd zelf de voorschriften uit het Asbestverwijderingsbesluit en de bouwverordening naleven. Zij zijn hierop aanspreekbaar. Gemeenten handhaven de voorschriften van het Asbestverwijderingsbesluit en de bouwverordening.  Het toezicht op gecertificeerde asbestonderzoeks- en verwijderingsbedrijven berust bij de certificerende instellingen en de Raad voor de Accreditatie. Het toezicht op de naleving van voorschriften over arbeidsomstandigheden berust bij de Arbeidsinspectie.
Het toezicht op overtreding van economische regels die de concurrentieverhouding verstoren, berust bij de FIOD-ECD.

Voorlichting
Het toezicht en de handhaving door gemeenten is voor verbetering vatbaar. Dat is bekend en daaraan wordt gewerkt. Met het oog op de nieuwe regelgeving starten VROM, LOM en VNG een voorlichtingstraject.

Nieuwe regelgeving
De nieuwe regelgeving over asbest betreft de nieuwe norm SC 540 (ter opvolging van de BRL 5052), de 13e serie van wijzigingen van de Modelbouwverordening en de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Naar verwachting treden deze regels in werking op 1 april 2008.

 

BRON: VNG

Lees ook:VNG: Publicatie over uitvoeringstaken asbest verschijnt later
Lees ook:Nieuwe richtlijn voor asbestonderzoek vergt extra handhavers
Lees ook:Doelvoorschriften in plaats van ’bouten en moeren’-richtlijnen
Lees ook:IWI: Veiligheidskeuring gevaarlijke machines volgens de regels
Lees ook:Verwijderen asbest nu ook door gewone aannemers: die/wie durft?

13 reacties op “VNG geeft duidelijkheid bij toezicht en handhaving asbestverwijdering

 1. Idebenone

  4. Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen, betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

    /   Beantwoorden  / 
 2. piracetam

  Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

    /   Beantwoorden  / 
 3. piracetam

  Samen met het jaarverslag van de welstandscommissie wordt hierdoor het gemeentelijk welstandstoezicht inzichtelijk gemaakt en het publieke debat bevorderd.

    /   Beantwoorden  / 
 4. idebenone

  4 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning, betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht schriftelijk gemeld.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Piracetam

  4. Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen, betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Floyd Perry

  Samen met het jaarverslag van de welstandscommissie wordt hierdoor het gemeentelijk welstandstoezicht inzichtelijk gemaakt en het publieke debat bevorderd.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Piracetam

  Heeft u voor het verwijderen van asbest een sloopmelding nodig, dan moet u ook een rapport laten opstellen door een deskundig onderzoekbedrijf. Uit dat rapport moet blijken op welke plaatsen van het bouwwerk, dat gesloopt wordt, asbest zit.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Dee Mckay

  In verband met wetstechnische problemen is besloten dit deel van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking te doen treden. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bepaald. Dit betekent dat onder meer het ‘parkeerartikel’ uit de bouwverordening blijft bestaan, ook indien op grond van de nieuwe Wro een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waarin niet is voorzien in een regeling over het parkeren.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Chase Y. Neal

  In verband met wetstechnische problemen is besloten dit deel van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking te doen treden. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bepaald. Dit betekent dat onder meer het ‘parkeerartikel’ uit de bouwverordening blijft bestaan, ook indien op grond van de nieuwe Wro een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waarin niet is voorzien in een regeling over het parkeren.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Beryl Lindsay

  Samen met het jaarverslag van de welstandscommissie wordt hierdoor het gemeentelijk welstandstoezicht inzichtelijk gemaakt en het publieke debat bevorderd.

    /   Beantwoorden  / 
 11. piracetam

  wordt thans in het artikel over de sloopvergunningplicht hiervoor een uitzondering opgenomen.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Bill Ross

  Samen met het jaarverslag van de welstandscommissie wordt hierdoor het gemeentelijk welstandstoezicht inzichtelijk gemaakt en het publieke debat bevorderd.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.