Categorie: "Diverse instanties"

CBS: Minder bedrijfsongevallen tussen 2000 en 2005

Het aantal bedrijfsongevallen is volgens het CBS tussen 2000 en 2005 met ruim 10 duizend afgenomen. In de meeste bedrijfstakken hadden werkenden minder kans op een bedrijfsongeval. Werkenden in de bouwnijverheid lopen nog steeds het grootste risico.

In 2005 heeft 1,8 procent van de werkenden in Nederland een bedrijfsongeval gehad. Het ging om bijna 140 duizend personen. In 2000 waren dit nog ruim 150 duizend personen, 2,0 procent van de werkenden.

Werkenden die een bedrijfsongeval hebben gehad

SER waarschuwt voor ‘vage Arbowet’

Voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) vreest dat vage regels in de nieuwe Arbowet voor conflicten en gezondheidsrisico’s op de werkvloer gaan zorgen.
Rinnooy Kan heeft woensdag de Tweede Kamer opgeroepen staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) terug te fluiten, zodat hij zijn plannen voor regels over veilig werken aanpast. Donderdag buigt de Tweede Kamer zich over Van Hoofs wijzigingsplannen voor de Arbeidsomstandighedenwet.
Volgens de SER slaat de staatssecretaris het advies van werkgevers en de vakbeweging in de wind om heldere normen te stellen. Sociale partners werden het juist eens over nieuwe arboregels door normen voor onder meer geluidoverlast en tillen te baseren op wetenschappelijk onderzoek.

Werkgevers laks zonder arboregels?

Zonder wettelijke verplichting zal driekwart van de werkgevers niet snel zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Dat is althans de mening van ondernemingsraadleden, preventiemedewerkers en vakbondskaderleden.

FNV Bondgenoten vroeg naar aanleiding van het voorstel voor de nieuwe Arbowet ruim 700 medewerkers naar hun mening over de situatie op hun werk. Het onderzoek laat zien dat or- en vakbondsleden hun inspanningen op arbogebied meestal beloond zien. Suggesties van hun kant kunnen in negen van de tien gevallen rekenen op een toezegging van de directie.

Zieke werknemers klagen over bedrijfsartsen

Harde cijfers heeft Karel Boomsma (Breed Platform Verzekerden en Werk) nog niet, maar de trend is onmiskenbaar. Steeds meer zieke werknemers klagen bij het platform over de manier waarop ze behandeld worden door bedrijfsartsen en werkgevers. “De arbodienstverlening verruwt”, aldus Boomsma in het dagblad Trouw.

Bond wint zaak voor WAO’er: UWV moet half miljoen betalen

Administrateur Piet Tromp raakte volledig arbeidsongeschikt omdat hij gedwongen door het UWV te vroeg weer moest gaan werken na een hartaanval en burnout. Het UWV moet hem nu, na elf jaar procederen, een half miljoen euro betalen. Advocaat Govert-Jan Knotter die de zaak voerde, noemt het een baanbrekend resultaat. "Voor het eerst is een verband aangetoond tussen de keuring en de opgelopen schade. Het UWV heeft mijn cliënt over de kling gejaagd door hem weer aan het werk te sturen tegen het advies van de medisch behandelaars in."
Ook juridisch adviseur Patricia Kruijff van FNV Bondgenoten is blij met de uitspraak. Er lopen bij de bond veel bezwaarzaken tegen de herkeuringen die het UWV momenteel onder WAO’ers uitvoert.

Gaat nieuwe Arbowet in rook op?

De nieuwe Arbowet (2006) komt er aan. Sterker nog een wetsvoorstel

(of wetswijzing?) had al bij de Tweede Kamer moeten liggen. Het is namelijk de bedoeling dat eind 2006 de Arbowet drastisch wordt gewijzigd: er verdwijnen artikelen die betrekking hebben op minder-ernstige risico’s en zullen meer doelvoorschriften komen en minder middelvoorschriften. De manier waarop een bedrijf moet voldoen aan de

wetgeving wordt overgelaten aan het "publieke domein" (werkgeversorganisaties-vakbonden; werkgevers-ondernemingsraad). Onderstaande uitspraak van afgelopen week strooit een beetje roet in het eten: lees!

BRON: de Stentor

Uitspraak Rechtbank doorkruist nieuwe opzet Arbo-wet

DEN HAAG/WAPENVELD – Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid voert momenteel een hoger beroepszaak bij de Raad van State om een uitspraak van de rechtbank in Zutphen van tafel te krijgen. Die uitspraak heeft vergaande consequenties voor de Arbo-wetgeving en voor bedrijven, zeiden woordvoerders van het ministerie gisteren (vrijdag jl) bij de Raad van State in Den Haag.

Betekenis nanotechnologieën voor gezondheid

De Gezondheidsraad (adviesraad van de overheid) heeft vandaag zijn rapport gepubliceerd over nanotechnologie en gezondheid. Er is de laatste tijd veel over te doen….

In het advies gaat een commissie van de Gezondheidsraad in op de betekenis van nanowetenschap en nanotechnologieën voor de menselijke gezondheid. De beloften en bedreigingen voor de individuele mens en voor de samenleving als geheel komen aan bod. De commissie geeft aan hoe de ingrijpende ontwikkelingen in goede banen kunnen worden geleid.