Nieuw RI&E instrument voortgezet onderwijs

Arbo-VO, het arboservicecentrum voor het Voortgezet Onderwijs, komt met een nieuw instrument voor risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e): de Arboscan-VO.  De Arboscan-VO is een digitaal instrument waarmee scholen vrij eenvoudig zelf hun arborisico’s kunnen inventariseren en analyseren. Met de uitkomsten kunnen ze  arbobeleid vaststellen en uitvoeren.

Nieuwe biologische bedreigingen in Europese werkomgeving

In zijn nieuwe rapport stelt de Europese waarnemingspost voor risico’s de in opkomst zijnde biologische risico’s vast, waarvan de kans het grootst is dat werkenden in de EU ermee te maken krijgen. Het gaat dan met name om boeren, medisch personeel en werknemers in bedrijfstakken die in ontwikkeling zijn, zoals de afvalverwerking. Overdraagbare ziekten als SARS, vogelgriep en dengue (knokkelkoorts) geven steeds meer aanleiding tot bezorgdheid. Ondanks de bestaande Europese wetgeving is de kennis nog altijd beperkt en op veel werkplekken laat de beoordeling en preventie van biologische risico’s te wensen over. In het rapport wordt benadrukt dat het belangrijk is om een wereldwijde en multidisciplinaire aanpak te volgen waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezondheid op het werk, volksgezondheid, milieubescherming en voedselveiligheid.

Nieuwe oorzaak luchtwegklachten bij verfspuiters ontdekt

Verfspuiters krijgen luchtwegklachten door blootstelling aan isocyanaten-oligomeren, een ingrediënt van harde lakken, waar nog geen normen voor bestaan. Dat concludeert Anjoeka Pronk in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde bij TNO, het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht en aan het UMC Utrecht. Pronk promoveerde op 29 november aan de Universiteit Utrecht.
In verven is het aandeel isocyanaten-monomeren, die makkelijk verdampen, al eerder verlaagd. Maar in plaats daarvan zijn isocyanaten-oligomeren gekomen. Dat zijn grotere moleculen die niet als damp vrijkomen maar wel als aerosolen, in de lucht zwevende deeltjes.

De week van het vallend materiaal?

Zoals u weet volg ik al het nieuws over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de voet. Zo zie ik regelmatig ongevallen voorbij komen. In september 2006 heb ik al eens twee weken actief/intensief alle bedrijfsongevallen op internetmedia gevolgd en verzameld. Het resultaat was voor mij destijds schokkend. Deze week vielen mij weer aantal type ongevallen op: vallend materiaal. Een drietal ongevallen op de bouw: 2 vallende betonplaten en een gietijzeren blok bij een betoninstallatie.

Signaleringsrapport beroepsziekten: Rookverbod in horeca betere longfunctie horecapersoneel

In opdracht van het ministerie van SZW brengt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit. Uit het rapport blijkt dat in landen om ons heen waar het roken verboden is in de horeca er veel positieve effecten zijn op de gezondheid van personeel. Deze effecten zijn met name een betere longfunctie, vermindering van luchtwegklachten en vermindering van hartinfacten (Italië). Volgens het NCvB zijn deze onderzoeksresultaten, én de kankerverwekkende effecten van passief roken, krachtige argumenten om het rookverbod in de Nederlandse horeca snel in te voeren. Tevens blijkt uit dossieronderzoek dat bedrijfsartsen werk als oorzaak van rugklachten en depressie onderschatten. Te vaak wordt uitgegaan van problemen in de privésfeer. Door werkfactoren te onderschatten worden kansen voor re-integratie en preventie gemist.

Rechter verplicht roetfilter in sorteerhal

De Arbeidsinspectie ziet sinds begin dit jaar extra toe op het gebruik van roetfilters op machines die in hallen en loodsen rondrijden.  De Arbeidsinspectie eiste vorig jaar dat het Westervoortse bedrijf Putman, actief op het gebied van recycling van bouw- en wegenbouwmaterialen, een shovel en een kraan van een roetfilter voorziet. De machines werden gebruikt in een grote sorteerhal. De onderneming tekende bezwaar aan. Op 8 november was de uitspraak van de Rechtbank in Arnhem. De rechter vond dat de eis van de arbeidsinspectie "in alle redelijkheid" was. De argumenten van de ondernemer, dat hij volgend jaar nieuwe machines zou hebben en hij al meerdere maatrgelen trof, zoals ventilatie en een mistscherm, deden daar niets aan af.

De Arbobalans 2006: arbeidsomstandigheden over het algemeen gunstig in Nederland

Eerst het persbericht; later de beschouwingen want achter het persbericht zitten 527 pagina's leesvoer… !!!

SZW's Arbobalans 2006: arbeidsomstandigheden in Nederland over het algemeen gunstig

Nederland scoort in vergelijking met andere landen in Europa over het algemeen gunstig op het gebied van arbeidsomstandigheden. Werknemers staan hier relatief weinig bloot aan lichamelijke risico’s op het werk en risico’s door hun werkomgeving. Wel wordt in Nederland vaker melding gemaakt van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, geweld en intimidatie, dan gemiddeld in Europa. Tweederde van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld heeft hier regelmatig mee te maken. Dit blijkt uit de Arbobalans 2006 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Belgisch postbedrijf en pestende werknemers vrijgesproken van schuld aan zelfmoord collega

Het proces inzake pesterijen van een jonge postbode die uiteindelijk zelfmoord pleegde, is in Brusssel, geëindigd in een vrijspraak. Zowel het Belgische overheidsbedrijf de Post als vijf van haar werknemers werden woensdag in beroep vrijgesproken van elke verantwoordelijkheid voor de dood van de 21-jarige David Van Gysel.

Laat werknemers zelf roosteren

Nee, dit is geen promotie van de jaarlijkse bedrijfsbarbecue maar een manier om de productiviteit van werknemers te verhogen en verzuim te verlagen. In zweden werken inmiddels 200.000 mensen volgens het principe van zelf roosteren. Bij zelf roosteren ontwerpen werknemers het eigen rooster langs hun voorkeuren, eisen en wensen aan de arbeidstijden en het combineren van werk en privé. Er is sprake van zeggenschap over de eigen arbeidstijden. In Scandinavië werkt men al sinds 1993 met Zelfroosteren. Werknemers kiezen de uren waarop zíj willen werken, waarna deze uren automatisch gematcht worden met de door de organisatie vastgestelde bezettingseisen. Zo ontstaat een ideale combinatie tussen bedrijfsbelangen en wensen van werknemers.
Bij het Nederlands centrum voor sociale innovatie (NCSI) staat het onderwerp hoog op de agenda en is zelfs een startnotitie geschreven over dit onderwerp. Daar kwamen recentelijk liefst negen Zweedse economen over hun ervaringen vertellen.
Ook in Nederland, bij KLM en de NS, wordt nu ook met het fenomeen geëxperimenteerd. Bij KLM loopt…

Vanaf 1 januari Breed Platform Verzekerden en Werk verdwenen?

Individuele dienstverlening van het Breed Platform Verzekerden en Werk dreigt per 1 januari 2008 te verdwijnen omdat de bewindslieden van SZW en VWS de subsidiestop terugdraaien. Een trieste zaak voor (chronisch zieke) mensen die goede, onafhankelijke informatie en advies willen over hun rechten als plichten bij behouden van hun baan en aflsuiten van verzekeringen. TENZIJ er jaarlijks € 610.000,- wordt vrijgemaakt. Zoals het er nu naar uitziet kunt u vanaf 1 januari 2008 geen gebruik meer maken van de individuele dienstverlening van het BPV&W.